Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Struktūrvienība Darba vadītājs
1. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
2. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof.Z.Sundukova
3. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof. I.Voronova
4. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Pr. doc. J.Mežiels
5. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof. I.Voronova
6. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof. I.Voronova
7. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof. I.Voronova
8. 22064 BALTECH studiju centrs Profesors Jānis Mazais
9. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
10. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte E.Skuķis
11. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
12. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
13. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
14. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Kreicburgs
15. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš, E.Labans
16. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
17. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Kreicburgs
18. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
19. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
20. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
21. 27200 Enerģētikas institūts G.Gaņģītis
22. 27200 Enerģētikas institūts M.Rudovics
23. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Žiravecka
24. 27200 Enerģētikas institūts I.Alksnis
25. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
26. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Sokolovs
27. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
28. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
29. 27200 Enerģētikas institūts O.Borščevskis
30. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
31. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
32. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
33. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
34. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
35. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
36. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Mg.oec. U.Cimdiņš
37. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
38. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
39. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
40. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Rubulis
41. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
42. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
43. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
44. 24100 Transportbūvju institūts M.Reiniks
45. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
46. 27200 Enerģētikas institūts S.Rubcovs
47. 13200 Radioelektronikas institūts Dr.med. J.Vandāns
48. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
49. 13200 Radioelektronikas institūts Lekt. G.Dziļums
50. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts O.Krastiņa
51. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
52. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
53. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
54. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
55. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētā profesore Olga Kononova
56. 13200 Radioelektronikas institūts Asoc. prof. E.Beķeris
57. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
58. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing.,docente Iveta Mežinska
59. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing., docents Guntis Tribis
60. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
61. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
62. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
63. 27200 Enerģētikas institūts G.Orlovskis
64. 27200 Enerģētikas institūts G.Orlovskis
65. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
66. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
67. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
68. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
69. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
70. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
71. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts N.Kuņicina
72. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
73. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
74. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
75. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
76. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
77. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.šahmenko
78. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkēvičs
79. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
80. 27200 Enerģētikas institūts G.Pašņins
81. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
82. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
83. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Ūdris
84. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
85. 24100 Transportbūvju institūts asist. Z.Lazda
86. 13200 Radioelektronikas institūts D.Baribins (SAF Tehnika)
87. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs trifonovs-Bogdanovs
88. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
89. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
90. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
91. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
92. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts T.Juhna
93. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
94. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
95. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. docents Vitolds Šneps Šnepe
96. 25500 Transporta institūts Ing. lektors Jānis Rudzītis
97. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
98. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
99. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
100. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
101. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
102. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
103. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
104. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
105. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte U.Lencis
106. 25500 Transporta institūts Ing. lektors Jānis Rudzītis
107. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
108. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
109. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts I.Škapare
110. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
111. 27200 Enerģētikas institūts J.Survilo
112. 27200 Enerģētikas institūts R.Varfolomejeva
113. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
114. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
115. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
116. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA I.Suija-Markova
117. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
118. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
119. 24100 Transportbūvju institūts M.Sc.ing. K.Gode
120. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
121. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
122. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
123. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Sprince
124. 25500 Transporta institūts Ing. lektors Jānis Rudzītis
125. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lektors U.Kamols
126. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
127. 27200 Enerģētikas institūts L.Lavrinoviča
128. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
129. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
130. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts T.Juhna
131. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
132. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. I.Slaidiņš
133. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Žiravecka
134. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Ūdris
135. 25500 Transporta institūts Ing. lektors Jānis Rudzītis
136. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Ikaunieks
137. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts R.Neilands
138. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
139. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
140. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Sprince
141. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
142. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
143. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
144. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Latkovskis
145. 24100 Transportbūvju institūts asist. Z.Lazda
146. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
147. 24100 Transportbūvju institūts M.Sc.ing M.Zaumanis
148. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA I.Suija-Markova
149. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
150. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
151. 13200 Radioelektronikas institūts R.Kadiķis
152. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
153. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte U.Lencis
154. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mironovs
155. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
156. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
157. 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
158. 13200 Radioelektronikas institūts Ģ.Strazdiņš (EDI)
159. 24100 Transportbūvju institūts asist. Z.Lazda
160. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
161. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., doc. R.Greitāne
162. 27200 Enerģētikas institūts J.Greiškalns
163. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
164. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
165. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Jānis Januševskis
166. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
167. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts N.Krūmiņš
168. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
169. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Rubulis
170. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
171. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec. J.Caune
172. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing. Guntis Tribis
173. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
174. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
175. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
176. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
177. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
178. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
179. 25100 Aeronautikas institūts prof. Vitālijs Pavelko
180. 13200 Radioelektronikas institūts Asist. A.Litviņenko
181. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
182. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
183. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
184. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
185. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
186. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
187. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
188. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kostjukovs
189. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
190. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte N.Tirāns
191. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
192. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
193. 24100 Transportbūvju institūts Dr.sc.ing. V.Haritonovs
194. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
195. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
196. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Govša
197. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts S.Larsona
198. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Steiks
199. 24100 Transportbūvju institūts M.Normand
200. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts B.Gjunsburgs
201. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
202. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docente Tatjana Novohatska
203. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
204. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
205. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
206. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. P.Misāns
207. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.oec. V.Jurēnoks
208. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Mezītis
209. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
210. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
211. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., profesors V. Nešpors
212. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Mezītis
213. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Goremikins
214. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
215. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
216. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
217. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
218. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
219. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
220. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
221. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Ilmārs Ozoliņš
222. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. profesors Gundars Liberts
223. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
224. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
225. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
226. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
227. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
228. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
229. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
230. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
231. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
232. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
233. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc.(prakt.) I.Eriņš
234. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts asoc.prof. R.Alsiņa
235. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte U.Lencis
236. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
237. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. G.Balodis
238. 13200 Radioelektronikas institūts Asist. T.Solovjova
239. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
240. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Blumberga
241. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Kundziņa
242. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
243. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
244. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
245. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
246. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Vladimirs Gonca
247. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Vladimirs Gonca
248. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Juris Kalinka
249. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
250. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
251. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Sokolovs
252. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
253. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
254. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
255. 27200 Enerģētikas institūts I.Moškins
256. 27200 Enerģētikas institūts A.Ļvovs
257. 27200 Enerģētikas institūts A.Mesņajevs
258. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
259. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
260. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
261. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
262. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
263. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
264. 27200 Enerģētikas institūts N.Lavrinovičs
265. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
266. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Vasiļevičs
267. 27200 Enerģētikas institūts N.Lavrinovičs
268. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
269. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
270. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
271. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
272. 24100 Transportbūvju institūts M.Reiniks
273. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
274. 27200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
275. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
276. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
277. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
278. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
279. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
280. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
281. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Zemītis
282. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
283. 27200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
284. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
285. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Svetlana Mjakuškina
286. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
287. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Ikaunieks
288. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
289. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
290. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
291. 24100 Transportbūvju institūts I.Mitrofanovs
292. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. L.Ādamsone
293. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
294. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
295. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
296. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., prakt. doc. N. Semjonova
297. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
298. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
299. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
300. 25100 Aeronautikas institūts prof. Vladimirs Šestakovs
301. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
302. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs Trifonovs-Bogadanovs
303. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
304. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
305. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Jekaterīna Žukovska
306. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Jurijs Paramonovs
307. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
308. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
309. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
310. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
311. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
312. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. profesors Gundars Liberts
313. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts M.Krastiņš
314. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
315. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
316. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
317. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte E.Skuķis
318. 24100 Transportbūvju institūts A.Strežs
319. 24100 Transportbūvju institūts J.Štrauhmanis
320. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
321. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
322. 24100 Transportbūvju institūts I.Aleksejenko
323. 24100 Transportbūvju institūts A.Ratkevičs
324. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
325. 24100 Transportbūvju institūts J.Balodis
326. 24100 Transportbūvju institūts A.Auziņš
327. 24100 Transportbūvju institūts J.Štrauhmanis
328. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
329. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
330. 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
331. 27200 Enerģētikas institūts O.Kočukovs
332. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
333. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
334. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
335. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
336. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
337. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
338. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
339. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
340. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts T.Juhna
341. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts L.Mežule
342. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
343. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts pētnieks Gatis Muižnieks
344. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
345. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
346. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš, O.Jerjomins
347. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.prof.J. Zvanītājs
348. 24100 Transportbūvju institūts M.Reiniks
349. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
350. 13200 Radioelektronikas institūts prof. J.Jankovskis
351. 13200 Radioelektronikas institūts G.Šūpols
352. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
353. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
354. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing.,Guntis Tribis
355. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Rošā
356. 27200 Enerģētikas institūts Ņ.Kočanovs
357. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
358. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Greitāns
359. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
360. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
361. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
362. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Rubulis
363. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof., Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
364. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
365. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
366. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts N.Kuņicina
367. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
368. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
369. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
370. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
371. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
372. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc.(prakt.), Mg.oec. J.Jakubāne
373. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
374. 27200 Enerģētikas institūts V. Čuvičinu
375. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
376. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof., Dr.oec. N.Lāce
377. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
378. 27200 Enerģētikas institūts J.Survilo
379. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
380. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
381. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Goremkins
382. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
383. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Goremikins
384. 27200 Enerģētikas institūts S.Guseva
385. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
386. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
387. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA I.Suija-Markova
388. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
389. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
390. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., dipl.oec. U. Kamols
391. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
392. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
393. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc.(prakt.), Mg.oec. I.Ezera
394. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
395. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
396. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
397. 24100 Transportbūvju institūts Dr.sc.ing. V.Haritonovs
398. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. profesors Gundars Liberts
399. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
400. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing. Guna Čivčiša
401. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Maira Sapata
402. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Mg.oec. U.Cimdiņš
403. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
404. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
405. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
406. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
407. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof.Aleksandrs Korjakins
408. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
409. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
410. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof Z.Sundukova
411. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Sprince
412. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
413. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Greķis
414. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
415. 25100 Aeronautikas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
416. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
417. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
418. 27200 Enerģētikas institūts A.Obuševs
419. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
420. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
421. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
422. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
423. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G. Kozaka
424. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
425. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts lektors Andrejs Grigorjevs
426. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
427. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
428. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
429. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
430. 25500 Transporta institūts MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
431. 25500 Transporta institūts Ing. lektors Jānis Rudzītis
432. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. G.Ciemleja
433. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
434. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. J.Šūmahers
435. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
436. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
437. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
438. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte I.Kālis
439. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. M.Šenfelde
440. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
441. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Lešinskis
442. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
443. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts E.Dzelzītis
444. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Pildavs
445. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.oec., asoc. profesore Inga Lapiņa
446. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.oec., asoc. profesore Inga Lapiņa
447. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing. Guna Čivčiša
448. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
449. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
450. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.oec., asoc. profesore Inga Lapiņa
451. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Māris Tjarve
452. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Ingars Pilmanis
453. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Svetlana Mjakuškina
454. 27200 Enerģētikas institūts J.Survilo
455. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
456. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
457. 24100 Transportbūvju institūts L.Straume
458. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
459. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Stepanovs
460. 24100 Transportbūvju institūts asist. V.Straupe
461. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
462. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
463. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Ā.Lapsa
464. 24100 Transportbūvju institūts Doc. M.Zemītis
465. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
466. 27200 Enerģētikas institūts V.Skurihins
467. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
468. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof. I.Voronova
469. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
470. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.prof.J. Zvanītājs
471. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore I.Judrupa
472. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., prof., K. Ketners
473. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
474. 25500 Transporta institūts Ing.lektors Jānis Rudzītis
475. 24100 Transportbūvju institūts M.Reiniks
476. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
477. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
478. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
479. 25100 Aeronautikas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
480. 25100 Aeronautikas institūts Lekt. Māris Hauka
481. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Māris Hauka
482. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
483. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
484. 27200 Enerģētikas institūts A.Mesņajevs
485. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
486. 27200 Enerģētikas institūts V.Strelkovs
487. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
488. 27200 Enerģētikas institūts J.Jakovļeva
489. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
490. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
491. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Gaile
492. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
493. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., doc. I. Judrupa
494. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
495. 27200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
496. 24100 Transportbūvju institūts O.Metuma
497. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
498. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
499. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
500. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs
501. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
502. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. R.Greitāne
503. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
504. 27200 Enerģētikas institūts A.Purviņš
505. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
506. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
507. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof. I.Voronova
508. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Andersone
509. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
510. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
511. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
512. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA K.Špakovska
513. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts J.Gušča
514. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
515. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
516. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts I.Veidenbergs
517. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
518. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
519. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
520. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
521. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Krēliņš,Thomas Hamacher Minhenē
522. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
523. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
524. 24100 Transportbūvju institūts asist. Z.Lazda
525. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore K.Gorbunova
526. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
527. 13200 Radioelektronikas institūts V.Vedins
528. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
529. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
530. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
531. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
532. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
533. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
534. 24100 Transportbūvju institūts O.Metuma
535. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
536. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte E.Skuķis
537. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
538. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
539. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc.(prakt.), Mg.oec. J.Jakubāne
540. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
541. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
542. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts K.Tihomirova
543. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
544. 13200 Radioelektronikas institūts Asist. T.Solovjova
545. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Ķiploks
546. 13200 Radioelektronikas institūts prof. G.Balodis
547. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
548. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
549. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
550. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
551. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. docents Vitolds Šneps Šnepe
552. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. docents Vitolds Šneps Šnepe
553. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
554. 25500 Transporta institūts Ing. lektors Jānis Rudzītis
555. 25500 Transporta institūts Ing. lektors Jānis Rudzītis
556. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.V.Krastiņš, RTU MNK vadītājs, Dr.oec.
557. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
558. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
559. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
560. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
561. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
562. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
563. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
564. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
565. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
566. 24100 Transportbūvju institūts A.Auziņš
567. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
568. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
569. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Ilmārs Vjaters
570. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Kreicburgs
571. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Lešinskis
572. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
573. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
574. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
575. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
576. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts B.Gjunsburgs
577. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Rubulis
578. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts R.neilands
579. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
580. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
581. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
582. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
583. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
584. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
585. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Gaile
586. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
587. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
588. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Stepanovs
589. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
590. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts N.Krūmiņš
591. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts G.Pļavenieks
592. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
593. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
594. 25100 Aeronautikas institūts Lekt. Ilmārs Blumbergs
595. 27200 Enerģētikas institūts A.Ļvovs
596. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
597. 24100 Transportbūvju institūts E.Stūrmanis
598. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Lekt.Patricija Kara
599. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
600. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., lekt.R.Greitāne
601. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., doc. R. Greitāne
602. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
603. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
604. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
605. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. N.Lāce
606. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof,.Dr.oec., K.Didenko
607. 27200 Enerģētikas institūts G.Orlovskis
608. 24100 Transportbūvju institūts Dr.sc.ing. V.Haritonovs
609. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
610. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte N.Tirāns
611. 24100 Transportbūvju institūts M.Sc.ing. J.Ivanova
612. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
613. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
614. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
615. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Maira Sapata
616. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Maira Sapata
617. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Jānis Pildavs
618. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
619. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
620. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
621. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
622. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
623. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Mezītis
624. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
625. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
626. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
627. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. P.Misāns
628. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Zviedris
629. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt.,Dr.oec. R.Greitāne
630. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. T.Survilo
631. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., doc. R.Greitāne
632. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. docents Vitolds Šneps Šnepe
633. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. docents Vitolds Šneps Šnepe
634. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Bruno Grasmanis
635. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
636. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
637. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Steiks
638. 24100 Transportbūvju institūts A.Francuzeviču
639. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
640. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
641. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kostjukovs
642. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dipl.ing.,asoc.profesors Jānis Miķelsons
643. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
644. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Zemītis
645. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
646. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Ļakmunds
647. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
648. 25500 Transporta institūts M.Sc.Ing. lektors Oskars Irbītis
649. 13200 Radioelektronikas institūts Lekt. L.Zeikats
650. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
651. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
652. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
653. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts B.Gjunsburgs
654. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Jānis Kaņeps
655. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
656. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Asist. V.Lūsis
657. 27200 Enerģētikas institūts L.Lavrinoviča
658. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Bruno Grasmanis
659. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
660. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
661. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
662. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
663. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing. Guna Čivčiša
664. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Anita Franckeviča
665. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
666. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Dipl.ing., asoc. profesors Jānis Miķelsons
667. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
668. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA,doc.(prakt.) M.Ozoliņš
669. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs
670. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc. M.Vilnītis
671. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
672. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
673. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Ūdris
674. 24100 Transportbūvju institūts O.Metuma
675. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Semjons Cifanskis
676. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
677. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
678. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc. M.Vilnītis
679. 24100 Transportbūvju institūts doc. J.Bidzāns
680. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
681. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec.,lektore Raimonda Liepiņa
682. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. N.Koleda
683. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
684. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. L.Vasiļjeva
685. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
686. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
687. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
688. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
689. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
690. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
691. 24100 Transportbūvju institūts Dr.sc.ing. V.Haritonovs
692. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
693. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
694. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
695. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
696. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA A.Balodis
697. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
698. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Pr. doc.J.Mežiels
699. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
700. 13200 Radioelektronikas institūts lekt. G.Dziļums
701. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
702. 24100 Transportbūvju institūts K.Salmiņš
703. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
704. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.R.Naudžuns
705. 24100 Transportbūvju institūts J.Štrauhmanis
706. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof. R.Alsiņa
707. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Jānis Januševskis
708. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
709. 27200 Enerģētikas institūts G.Orlovskis
710. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
711. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
712. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
713. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
714. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
715. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kostjukovs
716. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
717. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts P.Šipkovs
718. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts I.Dimdiņa
719. 24100 Transportbūvju institūts I.Janpaule
720. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts I.Laube
721. 24100 Transportbūvju institūts P.Pētersons
722. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
723. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
724. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
725. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
726. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
727. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
728. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
729. 24100 Transportbūvju institūts asist. Z.Lazda
730. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts U.Osis
731. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts G.Ašmanis
732. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
733. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kostjukovs
734. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dipl. oec., M. Krastiņš
735. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
736. 24100 Transportbūvju institūts J.Štrauhmanis
737. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
738. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
739. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra M.sc.ing. Guna Čivčiša
740. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA K.Špakovska
741. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA M.Millers
742. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Mg.psych.,MBA G.Smirnova
743. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA A.Balodis
744. 13200 Radioelektronikas institūts prof. P.Misāns
745. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts V.Vrubļevskis
746. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
747. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts P.Šipkovs
748. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
749. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
750. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
751. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Kundziņa
752. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Pšeņičnaja
753. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Zemītis
754. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
755. 27200 Enerģētikas institūts R.Petričenko
756. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
757. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
758. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts N.Kuņicina
759. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
760. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
761. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte U.Lencis
762. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
763. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
764. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
765. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
766. 24100 Transportbūvju institūts A.Auziņš
767. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
768. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Kreicburgs
769. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
770. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
771. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
772. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
773. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., prof. K. Ketners
774. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
775. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
776. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. I.Eriņš
777. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts P.Šipkovs
778. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts N.Kuņicina
779. 25100 Aeronautikas institūts Inž. zin. maģistrs Dmitrijs Titovs
780. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. K.Didenko
781. 27200 Enerģētikas institūts E. Ketnere
782. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētais profesors Igors Tipāns
783. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētais profesors Igors Tipāns
784. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
785. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
786. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
787. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
788. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
789. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ģ.Bērziņš
790. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
791. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
792. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
793. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
794. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Kovaļovs
795. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Kovaļovs
796. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
797. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
798. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
799. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
800. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Zemītis
801. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
802. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
803. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
804. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
805. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
806. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
807. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
808. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
809. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
810. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
811. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
812. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
813. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts P.Šipkovs
814. 27200 Enerģētikas institūts J.Priedīte
815. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
816. 27200 Enerģētikas institūts I.Mileišo
817. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
818. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec. S.Fjodorova
819. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
820. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
821. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.habil.oec. A.Magidenko
822. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
823. 24100 Transportbūvju institūts E.Rutkovska
824. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Brahmanis
825. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
826. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
827. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
828. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
829. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
830. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
831. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
832. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
833. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
834. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
835. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Rocēns
836. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
837. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte U.Lencis
838. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
839. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Lūsis
840. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
841. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
842. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
843. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
844. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
845. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
846. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
847. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Juris Kalinka
848. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
849. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
850. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
851. 27200 Enerģētikas institūts V.Kaliksons
852. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
853. 25100 Aeronautikas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
854. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.oec. K.Didenko
855. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.habil.oec. A.Magidenko
856. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
857. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
858. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
859. 22061 Starptautisko programmu nodaļa Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
860. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
861. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
862. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
863. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
864. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
865. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts J.Rubulis
866. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts K.Neilands
867. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts lektors Māris Eiduks
868. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. docents Vitolds Šneps Šnepe
869. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
870. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. A.Jemeļjanovs
871. 13200 Radioelektronikas institūts G.Šūpols
872. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
873. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
874. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
875. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. K.Didenko
876. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. N.Fiļipoviča
877. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof. I.Voronova
878. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
879. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
880. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc.(prakt.), Mg.oec. J.Jakubāne
881. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
882. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
883. 13100 Telekomunikāciju institūts doc. A.Pundurs
884. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
885. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt.,Dr.oec. R.Greitāne
886. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
887. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
888. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
889. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
890. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Maira Sapata
891. 24100 Transportbūvju institūts I.Lukss
892. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
893. 13200 Radioelektronikas institūts A.Ribakovs (EDI)
894. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
895. 27200 Enerģētikas institūts N.Levins
896. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
897. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
898. 24100 Transportbūvju institūts doc. J.Bidzāns
899. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Bikšis
900. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
901. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Žiravecka
902. 24100 Transportbūvju institūts M.Reiniks
903. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Bruno Grasmanis
904. 25100 Aeronautikas institūts prof. Mārtiņš Kleinhofs
905. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
906. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
907. 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec. Natālija Bolbate
908. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., asoc. prof. I. Lapiņa
909. 24100 Transportbūvju institūts M.Normand
910. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. I.Slaidiņš
911. 27200 Enerģētikas institūts J.Gerhards
912. 13200 Radioelektronikas institūts R.Ruskulis (EDI)
913. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
914. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
915. 27200 Enerģētikas institūts E.Bieļa
916. 25100 Aeronautikas institūts lekt. Māris Hauka
917. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte U.Lencis
918. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. profesors Gundars Liberts
919. 27200 Enerģētikas institūts A.Mesņajevs
920. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts lektors Māris Eiduks
921. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
922. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
923. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
924. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
925. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts B.Gjunsburgs
926. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
927. 24100 Transportbūvju institūts Dr.sc.ing. V.Haritonovs
928. 25100 Aeronautikas institūts Asoc. Prof. Igors Pavelko
929. 25500 Transporta institūts Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
930. 24100 Transportbūvju institūts M.Kaļinka
931. 24100 Transportbūvju institūts J.Balodis
932. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Jānis Januševskis
933. 22061 Starptautisko programmu nodaļa MBA I.Suija-Markova
934. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
935. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
936. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
937. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
938. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
939. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
940. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. I.Slaidiņš
941. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts R.Neilands
942. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., lekt. L. Kamola
943. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
944. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
945. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
946. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore S.Jansone
947. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektors U.Kamols
948. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektors U.Kamols
949. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore S.Jansone
950. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. I. Dovladbekova
951. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. I. Dovladbekova
952. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
953. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
954. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
955. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. asist. I. Karpičs
956. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Doc. I.Judrupa
957. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors
958. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Dolotovs, VID MP MKP 0240 vecākais muitas uzraugs
959. 22315 Muitas un nodokļu katedra L.Šķēle, A/S „Air Baltic Cooperation” kravu pārvad. aģents
960. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
961. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente
962. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Dergunova, A/S „Dzintars” Eksporta nodaļas vadītāja
963. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
964. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
965. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
966. 22315 Muitas un nodokļu katedra L. Krastiņa, A/s „Aldaris” komunikāciju direktore
967. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
968. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
969. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
970. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
971. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Kantāne, VID MP nodaļas vadītāja
972. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
973. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
974. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents
975. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
976. 24100 Transportbūvju institūts M.Sc.V.Straupe
977. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
978. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
979. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. I. Dovladbekova
980. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
981. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
982. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
983. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
984. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
985. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
986. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
987. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt L.Kamola
988. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
989. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
990. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
991. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
992. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
993. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
994. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
995. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
996. 24100 Transportbūvju institūts Lekt B.Jeļisejevs
997. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
998. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
999. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., Prakt. docente N.Semjonova
1000. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1001. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1002. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore A.Vītola
1003. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1004. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc. J.Mežiels
1005. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1006. 24100 Transportbūvju institūts Doc. M.Zemītis
1007. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1008. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1009. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1010. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1011. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1012. 24100 Transportbūvju institūts inž. Z.Lazda
1013. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1014. 24100 Transportbūvju institūts as.prof. A.Zariņš
1015. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1016. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1017. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1018. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1019. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.darb.aizs., lekt. J.Bartušauskis
1020. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
1021. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1022. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. K.Ketners
1023. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore L.Kamola
1024. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.J. Saulītis
1025. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.med., asoc.prof. Ž.Roja
1026. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1027. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1028. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Doc. I.Judrupa
1029. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
1030. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1031. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., M.Krastiņš
1032. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1033. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
1034. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof., Dr.oec. I.Dovladbekova
1035. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1036. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. U.Kamols
1037. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1038. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt.U.Kamols
1039. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1040. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. U.Kamols
1041. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. R.Počs
1042. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
1043. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1044. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.I. Voronova
1045. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1046. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. L. Krilovs
1047. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa - Emsiņa
1048. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Skribans
1049. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Abrazune, SIA TNT Ekspress muitas brokere
1050. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Gode, TSI asoc.profesore
1051. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., Doc. I.Judrupa
1052. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1053. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.,lekt. U.Kamols
1054. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.M.Šenfelde
1055. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1056. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Nešpors
1057. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1058. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1059. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1060. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1061. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1062. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1063. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc. prof. D.Solovjovs
1064. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1065. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1066. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1067. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1068. 22315 Muitas un nodokļu katedra L.Gabranova, VID NP Rīgas nodaļas vadītāja
1069. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1070. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1071. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1072. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1073. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
1074. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1075. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Doc. I.Judrupa
1076. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
1077. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1078. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1079. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1080. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1081. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. J.Saulītis
1082. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1083. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
1084. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente
1085. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1086. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
1087. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., profesors J.Saulītis
1088. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Lagons, Muitas pārvaldes nodaļas vadītājs
1089. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1090. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1091. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. U.Čuma - Zvirbulis
1092. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
1093. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1094. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore L.Kamola
1095. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore L.Kamola
1096. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1097. 22315 Muitas un nodokļu katedra I. Savčenko, LR Prokuratūra, Prokurora amata kandidāts
1098. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. T. Survilo
1099. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. U.Kamols
1100. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1101. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
1102. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. N.Lāce
1103. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1104. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1105. 22315 Muitas un nodokļu katedra G.Skadmanis, RTU lektors
1106. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova
1107. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1108. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1109. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Doc. I.Judrupa
1110. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova
1111. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1112. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1113. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1114. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. J. Saulītis
1115. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1116. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1117. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1118. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1119. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1120. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1121. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1122. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1123. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Profesore M.Šenfelde
1124. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1125. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1126. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1127. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa-Emsiņa
1128. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. J.Saulītis
1129. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1130. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Krasņakovs SIA „DEPO DIY” konsultants darbā ar lielajiem k
1131. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1132. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., Prof. J.Saulītis
1133. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1134. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1135. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1136. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
1137. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
1138. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.V.Krastiņš, RTU profesors, Dr.oec.
1139. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1140. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1141. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1142. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. R.Počs
1143. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. I. Dovladbekova
1144. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. J.Saulītis
1145. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. M. Šenfelde, zin. konsultants J. Kekļa
1146. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
1147. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Profesore M. Šenfelde
1148. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Skribans
1149. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc. prof. D.Solovjovs
1150. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.R.Naudžuns
1151. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1152. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. O.Priede
1153. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1154. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1155. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1156. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1157. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1158. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc. prof. D. Solovjovs
1159. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1160. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1161. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. V.Skribans
1162. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt I.Andersone
1163. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1164. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1165. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lektors U.Kamols
1166. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.med., asoc.prof. Ž.Roja
1167. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1168. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt I.Andersone
1169. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1170. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1171. 24100 Transportbūvju institūts M.sc.ing. Z.Lazda
1172. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. N.Lāce
1173. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., lekt.R.Greitāne
1174. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1175. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1176. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
1177. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. K.Ketners
1178. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1179. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1180. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore L.Kamola
1181. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1182. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1183. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents
1184. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Ļeščinska, VID MP LMKP vecākā muitas uzraudze
1185. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1186. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1187. 22315 Muitas un nodokļu katedra D.Vilciņa MP E-muitas daļas nodaļas vadītāja
1188. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1189. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1190. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1191. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1192. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1193. 22315 Muitas un nodokļu katedra D.Blūma, SIA „VS skola” saimniecības daļas vadītāja
1194. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1195. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1196. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1197. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1198. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1199. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1200. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1201. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1202. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1203. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1204. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1205. 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP direktora vietniece
1206. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1207. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors
1208. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents
1209. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore G.Blagova
1210. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents
1211. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1212. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1213. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A. Auziņa –Emsiņa
1214. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. L.Ādamsone
1215. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1216. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore S.Jansone
1217. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1218. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1219. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Gode, TSI asoc.profesore
1220. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof., Dr.oec. I.Dovladbekova
1221. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1222. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof., J.Saulītis
1223. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1224. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Ozoliņa, VID Nodokļu parādu piedziņas, RVPN vad. vietn.
1225. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1226. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1227. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1228. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1229. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1230. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente
1231. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
1232. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Strautmane RTU DF lektore
1233. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1234. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1235. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Ozoliņa, VID Nodokļu parādu piedziņas, RVPN vad.vietn.
1236. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente
1237. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1238. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1239. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors
1240. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. K.Ketners
1241. 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Križanovska, Krāslavas novada domes galvenā grāmatvede
1242. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Gode, TSI asoc. profesore
1243. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1244. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1245. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1246. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1247. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1248. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1249. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1250. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1251. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1252. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt. N.Balabka
1253. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1254. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
1255. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1256. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1257. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1258. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., profesore M.Šenfelde
1259. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. R.Greitāne
1260. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1261. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1262. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1263. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P. Patļins
1264. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1265. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1266. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1267. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1268. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1269. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
1270. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1271. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1272. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
1273. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. L.Kamola
1274. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
1275. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1276. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1277. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
1278. 24100 Transportbūvju institūts inž. M.Pebo
1279. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1280. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1281. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1282. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors
1283. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1284. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1285. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., profesors V.Nešpors
1286. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1287. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Magrina, SIA „Regula Baltija” finanšu analītiķe
1288. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof., K.Ketners
1289. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1290. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Mogorite, RTU lektore
1291. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1292. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1293. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1294. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1295. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1296. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1297. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1298. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., M.Krastiņš
1299. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore L.Kamola
1300. 24100 Transportbūvju institūts Inž. K.Gode
1301. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1302. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Selga, VID Muitas pārvaldes nodaļas vadītāja
1303. 22315 Muitas un nodokļu katedra D.Sadovenko, SIA „Unimars” jurists
1304. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc. prof. D. Solovjovs
1305. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1306. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. A.Starčenko
1307. 24100 Transportbūvju institūts inž. I. Pāss
1308. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1309. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof., N.Lāce
1310. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1311. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt. L.Kamola
1312. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1313. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G. Asaris
1314. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
1315. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1316. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1317. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. E. Gaile-Sarkane
1318. 24100 Transportbūvju institūts inž. D.Bautris
1319. 24100 Transportbūvju institūts Inž. E. Naglis
1320. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1321. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1322. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt I.Andersone
1323. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. A.Berķe -Berga
1324. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1325. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. Z.Lazda
1326. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1327. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1328. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1329. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.,pr.doc. J.Mežiels
1330. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Kadiķis,VID MP MKP 0210 muitas maiņas vadītājs
1331. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Dreimane, VID MP Juridiskās daļas Konsultāciju nodaļas vad
1332. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1333. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1334. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1335. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lektors U.Kamols
1336. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.arch., profesore S.Treija
1337. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1338. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. D.Solovjovs
1339. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1340. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1341. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1342. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1343. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
1344. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1345. 24100 Transportbūvju institūts Mr.sc.ing. J.Barkāns
1346. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc. prof. D.Solovjovs
1347. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1348. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1349. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. R.Greitāne
1350. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1351. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Mg.iur.
1352. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Derjabo, SIA „CIDO Grupa” eksporta projektu vadītāja
1353. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1354. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1355. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1356. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1357. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1358. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1359. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1360. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1361. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Andersone
1362. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
1363. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1364. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1365. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., S.Gailīte
1366. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1367. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1368. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec, prof. V.Jurēnoks
1369. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
1370. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1371. 24100 Transportbūvju institūts M.Sc.ing. I.Peks
1372. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1373. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1374. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Azarēviča, SIA „SCHENKER”Gaisa transporta attīstības vadīt
1375. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Andrējeva, RTU profesore
1376. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. V.Skribans
1377. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1378. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1379. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1380. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1381. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1382. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1383. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., lekt.I.Andersone
1384. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
1385. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec. J. Saulītis
1386. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
1387. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektore A.Vītola
1388. 24100 Transportbūvju institūts Prof. Edeltraud Straube
1389. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prakt.doc. A.Ābele
1390. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. I. Dovladbekova
1391. 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
1392. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1393. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1394. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1395. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1396. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1397. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt. I.Andersone
1398. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Vilcāne, SIA „Jeld-Wen” finanšu
1399. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Asoc.prof. V.Skribans
1400. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1401. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1402. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1403. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1404. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
1405. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prakt.doc. K.Griķe
1406. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1407. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova
1408. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1409. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Lekt. J.Kuškins
1410. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1411. 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Kuškins, RTU lektors, Mg.oec.
1412. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1413. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1414. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1415. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec., Prakt. docente N.Semjonova
1416. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1417. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1418. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1419. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1420. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1421. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1422. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1423. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1424. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1425. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., lekt. I.Andersone
1426. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., lekt. I.Andersone
1427. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.G. Ciemleja
1428. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1429. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1430. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1431. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. K.Ketners
1432. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1433. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1434. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
1435. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1436. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
1437. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Andersone
1438. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
1439. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
1440. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1441. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1442. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1443. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., D.Ščeulovs
1444. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1445. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1446. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1447. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1448. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
1449. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
1450. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1451. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1452. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Ozoliņa, VID Nodokļu parādu piedziņas, RVPN vadītājas viet
1453. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1454. 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Sarule, VID NP LNAD Daugavpils KAC galvenā nodokļu inspekt
1455. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Mogorite, RTU lektore
1456. 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1457. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1458. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
1459. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
1460. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., Doc. I.Judrupa
1461. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
1462. 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Andrējeva, RTU profesore
1463. 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1464. 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1465. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec., Doc. I.Judrupa
1466. 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
1467. 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1468. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Doc. P.Patļins
1469. 24100 Transportbūvju institūts M.Sc.ing. E.Šuvarikova
1470. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1471. 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
1472. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., S.Gailīte
1473. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1474. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1475. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1476. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt I.Andersone
1477. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. N.Balabka
1478. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
1479. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
1480. 27200 Enerģētikas institūts G.Gavrilovs
1481. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Ē.Bizdēna, Mg.sc.ing. I.Novosjolova
1482. 27200 Enerģētikas institūts O.Borščevskis
1483. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
1484. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
1485. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr. gr. prof. A. Glazs
1486. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr. gr. prof. A. Glazs
1487. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1488. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
1489. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1490. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. J.Millers, Mg. chem. D. Ruskovs
1491. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. R. Valters, Dr. chem. N.Batenko
1492. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. E.Loža
1493. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. L.Bērziņa-Cimdiņa, Mg.sc.ing.A.Stunda-Zujeva
1494. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. V.Lūsis
1495. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psych., lekt.S.Reinfelde
1496. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, Dipl.inž., lektore
1497. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
1498. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1499. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
1500. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. A.Ņikitenko
1501. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Šūpulniece
1502. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1503. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1504. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1505. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1506. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing., Dmitrijs Rusovs
1507. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1508. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1509. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vladimirs Tomko
1510. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1511. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1512. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1513. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1514. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
1515. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1516. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J. Briņķis
1517. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
1518. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts I. Boiko
1519. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis
1520. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
1521. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
1522. 24100 Transportbūvju institūts lekt. O.Metuma
1523. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., Gaļina Terļecka
1524. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., Inese Ziemele
1525. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Aldis Greķis
1526. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Kavacis
1527. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. A.Ņikitenko
1528. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
1529. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1530. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1531. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1532. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1533. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
1534. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
1535. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. R. Valters, Dr. chem. N.Batenko
1536. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.phys. A.Medvids
1537. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. K.Šalma-Ancāne
1538. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. A.Spunītis
1539. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Abdusalam Uheida
1540. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1541. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1542. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1543. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
1544. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. I.Zaķe
1545. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
1546. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N.Mozga
1547. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1548. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1549. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1550. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Andersone
1551. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
1552. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. phys. A.Mišņovs, Dr.chem. M.Jure
1553. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., lekt. R.Greitāne
1554. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1555. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
1556. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
1557. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Andersone
1558. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. D.Rusovs
1559. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1560. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1561. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
1562. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
1563. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
1564. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1565. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1566. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. J.Grāve
1567. 27200 Enerģētikas institūts A.Gavrilovs
1568. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1569. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
1570. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
1571. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. A. Vītols
1572. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
1573. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1574. 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova M.sc., lektore
1575. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
1576. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1577. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1578. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts M.Ziemelis, Dr.sc.ing.
1579. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Sētiņa
1580. 27200 Enerģētikas institūts doc. D.Žalostība
1581. 01B00 Rīgas Biznesa skola T.Siliņš
1582. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Igors Kurjanovičs
1583. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Doc. I.Buņina
1584. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1585. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O. Liniņš
1586. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.cs.ing. A.Grocevs
1587. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts R.Šorubalko, VUGD
1588. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Kaņeps
1589. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. A.Spunītis
1590. 25100 Aeronautikas institūts Docents Aloizs Lešinskis
1591. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1592. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
1593. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
1594. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Krizbergs
1595. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Genādijs Sagalovičs
1596. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. A.Lipenbergs
1597. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. J.Zoldners, Mg. sc.V. Tupureina
1598. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.Z.Sundukova
1599. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
1600. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.K.Didenko
1601. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
1602. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
1603. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.Jankovskis
1604. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Katkevičs
1605. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
1606. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing. Inese Parkova
1607. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt.. A. Vītols
1608. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Aldis Greķis
1609. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš, Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1610. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Jelinskis
1611. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
1612. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc. prof. V.Boicovs
1613. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1614. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1615. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1616. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. E. Bērziņš
1617. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. V.Kampars, Mg. chem. L.Laipniece
1618. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Asoc.Prof. R.Neilands
1619. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
1620. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
1621. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
1622. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte S.Jaundālders
1623. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc.V. Tupureina
1624. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jans Šlihte
1625. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1626. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1627. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1628. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
1629. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš
1630. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Eglīte
1631. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
1632. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Stirna
1633. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.V.Šatrevičs
1634. 01B00 Rīgas Biznesa skola Ē.Dobelis
1635. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.V.Šatrevičs
1636. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1637. 22064 BALTECH studiju centrs Profesors Jurijs Merkurjevs
1638. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts VZD, Mg.math. Māris Grīnbergs
1639. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Andersone
1640. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.L.Vasiļjeva
1641. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
1642. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec. , zvērināts revidents Jānis Mežiels
1643. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, Dipl.inž., lektore
1644. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
1645. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Bruno Grasmanis
1646. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1647. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Doc. I.Bekmanis
1648. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Pajuste
1649. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Mg.sc.chem. M.Reimanis
1650. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Pundurs
1651. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
1652. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. V.Popovs
1653. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Pundurs
1654. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1655. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1656. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. A.Asars
1657. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., lekt. J.Jansons
1658. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1659. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts A.Ozoliņš, VUGD
1660. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Mareks Zviedrītis
1661. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. prof. Z. Markovičs
1662. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1663. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts prof. J.Ieviņš
1664. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts prof. J.Ieviņš
1665. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol., pr.doc.G.Maurāne
1666. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts doc. J.Bērziņš
1667. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts doc. J.Bērziņš
1668. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
1669. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1670. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1671. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A. Kamols
1672. 22064 BALTECH studiju centrs Profesore Gaļina Merkurjeva
1673. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs; konsult. T.Celmiņš
1674. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. N. Prokofjeva
1675. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
1676. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
1677. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
1678. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1679. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
1680. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. N. Prokofjeva
1681. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
1682. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1683. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., IS inž. V.Nazaruks
1684. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1685. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1686. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1687. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. J.Eiduks
1688. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S.Treija
1689. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Prof., Dr.oec. J.Vanags
1690. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., profesore Ineta Geipele
1691. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA RBSSkals, Duipl.ing.O.Caune
1692. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA RBSSkals, Dipl.ing.O.Caune
1693. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Asoc.prof., Dr.oec. T.Tambovceva
1694. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec. Tatjana Tambovceva
1695. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Anatolijs Borodiņecs
1696. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., doc. Kristīne Fedotova
1697. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Prof., Dr.oec. Ineta Geipele
1698. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1699. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1700. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., asistents G.Upītis
1701. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1702. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1703. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
1704. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. J. Kajaks
1705. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. D.Zemešs
1706. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U.Bratuškins
1707. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G. Asaris
1708. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte G.Strautmanis
1709. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Šāvelis
1710. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
1711. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1712. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
1713. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
1714. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Šperberga
1715. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.Z.Sundukova
1716. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
1717. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prakt.doc. A.Ābele
1718. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
1719. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Michael Thomas
1720. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1721. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1722. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. M.Dzenis
1723. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1724. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I. Strautmanis
1725. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I. Strautmanis
1726. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A.Riekstiņš
1727. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
1728. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
1729. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1730. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc. prof. M.Mezītis
1731. 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis , Dr.sc.ing., asoc.profesors
1732. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc. prof. M.Mezītis
1733. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1734. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Sergejs Doroško
1735. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. S.Jaundālders Dipl.ing. T. Zariņa
1736. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1737. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1738. 25500 Transporta institūts Dijs Sergejevs Dr.sc.ing., asoc.profesors
1739. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
1740. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
1741. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
1742. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
1743. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
1744. 25500 Transporta institūts J.Eiduks, Dr.sc.ing., docents
1745. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1746. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Dr.Rer.Nat. S.Piskunovs
1747. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1748. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Asoc.Prof. R.Neilands
1749. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1750. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1751. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. N. Prokofjeva
1752. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1753. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc. prof. M.Mezītis
1754. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1755. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
1756. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1757. 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis , Dr.sc.ing., asoc.profesors
1758. 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis , Dr.sc.ing., asoc.profesors
1759. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1760. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc. prof. M.Mezītis
1761. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1762. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Katkevičs, Dr.chem. J.Millers
1763. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1764. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Korjakins Aleksandrs
1765. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. I. Rozenštrauha
1766. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., lektore A.Anohina-Naumeca
1767. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
1768. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. A. Lapiņš
1769. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte S.Jaundālders
1770. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA RUUKI Latvia, A.Tambovcevs
1771. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
1772. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
1773. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
1774. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
1775. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA RBSSkals, Dipl.ing. O.Caune
1776. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA Vides projekti, Mg.oec. J.Grizāns
1777. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
1778. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.ing. Oskars Caune
1779. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec. Tatjana Tambovceva
1780. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Lekt., dipl.ing., Mg.oec. S.Barvika
1781. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
1782. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jana Bikovska.
1783. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
1784. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Kaspars Ozols
1785. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Jakobsons
1786. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1787. 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Grēviņš
1788. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts O.Poskrjobiševs, VUGD
1789. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Doc. Viktors Grišins
1790. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.paed., asoc.prof. Diāna Rumpīte
1791. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., doc. Irina Liokumoviča
1792. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
1793. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts prakt.doc. A.Pumpurs
1794. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1795. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1796. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
1797. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. I. Markoviča
1798. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. V. Serga, Dr. chem. S.Čornaja
1799. 27200 Enerģētikas institūts doc. K.Timmermanis
1800. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G.Asaris
1801. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
1802. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
1803. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķis
1804. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.phys. V.Dimza, Dr.habil.phys. M.Knite
1805. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts MBA, doc.(pr.) Georgs Mote
1806. 27200 Enerģētikas institūts S.Leščenko
1807. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.h.inž.prof. A.Jegorovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fe
1808. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.h.inž.prof. A.Jegorovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fe
1809. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.inž.docents A.Frolovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fer
1810. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.inž.docents G.Koteļņikovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un
1811. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Semeņako
1812. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.Jankovskis
1813. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.cs.ing., prof. L.Novickis
1814. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts lekt. J.Šīrs
1815. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1816. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
1817. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Marina Romanova
1818. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Marina Romanova
1819. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts M.Kumermanis
1820. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa, Mg.sc.ing. Ingrīda Šahta
1821. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa, Mg.sc.ing. Ingrīda Šahta
1822. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
1823. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts LR VARAM, Dr.sc.ing., A. Jurjāns
1824. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte G.Strautmanis
1825. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
1826. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
1827. 27200 Enerģētikas institūts Prof. V.Čuvičins
1828. 27200 Enerģētikas institūts Dm.Antonovs
1829. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr. habil.sc.ing. Daniels Turlajs; Dipl. ing. Aldis Jēgeris
1830. 27200 Enerģētikas institūts Prof. J.Barkāns
1831. 27200 Enerģētikas institūts Prof. J.Barkāns
1832. 27200 Enerģētikas institūts Prof. J.Barkāns
1833. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Ziema, DTST kat. profesors
1834. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
1835. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1836. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
1837. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.cs.ing., prof. L.Novickis
1838. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. N. Prokofjeva
1839. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. G.Šakale, Dr.habil.phys. M.Knite
1840. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1841. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1842. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1843. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Kavacis
1844. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1845. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. E. Liepiņš
1846. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. K.Kuprevičs
1847. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. G.Balodis
1848. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Kaņeps
1849. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
1850. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts prof. L. Zaiceva, Dr.sc.ing.
1851. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. D.Kalniņa
1852. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis
1853. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1854. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
1855. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
1856. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. V. Kampars, Dr. chem. M.Plotniece
1857. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks, Mg.sc.ing., doktorante F.Freivalde
1858. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
1859. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs
1860. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.prof. Aleksejs Kataševs
1861. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1862. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Stikute
1863. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1864. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.prof. Aleksejs Kataševs
1865. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Doc.I.Buņina
1866. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1867. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1868. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1869. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts A.Ozoliņš, VUGD
1870. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts K.Eklons, VUGD
1871. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts M.Griguts, VUGD
1872. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. S. Čornaja, Mg. sc. ing. K.Dubencovs
1873. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. S. Čornaja
1874. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1875. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. L.Krāģe
1876. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N.Mozga
1877. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1878. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts as.prof. V.Šitikovs, Dr.sc.ing.
1879. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1880. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
1881. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1882. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1883. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr. gr. prof. A. Glazs
1884. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
1885. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1886. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
1887. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.K.Didenko
1888. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., prof. Jānis Vanags
1889. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. S.Vostrikovs
1890. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts M. Kumermanis
1891. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
1892. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
1893. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Dr.sc.ing.Igors Ščukins
1894. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
1895. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
1896. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1897. 24100 Transportbūvju institūts asist. J.Ancāns
1898. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U.Bratuškins
1899. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AV kat. doc. J. Salenieks
1900. 13100 Telekomunikāciju institūts E.Beķeris
1901. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1902. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1903. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
1904. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
1905. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A. Kamols
1906. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. D.Loča, Mg.sc.chem. A.Dubņika
1907. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts LDI prof. J. Grundspeņķis
1908. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks, Dr.chem. I.Strakova
1909. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
1910. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
1911. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. D.Buzdins
1912. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1913. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. D.Buzdins
1914. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
1915. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
1916. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1917. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gints Jaudzems
1918. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts LR VARAM, Dr.sc.ing., Aivars Jurjāns
1919. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., doc.(pr.) Jānis Mežiels
1920. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec., SIA "Rīgas audits", Jānis Mežiels
1921. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Anna Mēbele
1922. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1923. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1924. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
1925. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., docente D.Beļakova
1926. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. , Dr.Tehn. Aleksandrs Cars
1927. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., prof. Ineta Geipele
1928. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
1929. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
1930. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
1931. 27200 Enerģētikas institūts Prof. E.Vanzovičs
1932. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Madara Gasparoviča
1933. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. comp. Arkādijs Borisovs
1934. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. asist. I. Karpičs
1935. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. asist. I. Karpičs
1936. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars
1937. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Pjotrs Dorogovs
1938. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
1939. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
1940. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
1941. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. J.Eiduks
1942. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1943. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1944. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
1945. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1946. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
1947. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.V.Šatrevičs
1948. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1949. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dipl.oec. M.Ozoliņš
1950. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. J. Kajaks
1951. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
1952. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
1953. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. prof. A. Glazs
1954. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1955. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1956. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
1957. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
1958. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.prof.V.Jurēnoks
1959. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
1960. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., prof. Jānis Vanags
1961. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
1962. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts LR VARAM, Dr.sc.ing., A. Jurjāns
1963. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.V.Šatrevičs
1964. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
1965. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
1966. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA RUUKI Latvia, Mg.oec. A.Tambovcevs
1967. 13100 Telekomunikāciju institūts P.Gavars
1968. 01B00 Rīgas Biznesa skola Ē.Dobelis
1969. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
1970. 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Grēviņš
1971. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Sētiņa
1972. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
1973. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
1974. 27200 Enerģētikas institūts Prof. V.Čuvičins
1975. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1976. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
1977. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.I.Ovčinņikova
1978. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
1979. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. A.Ņikitenko
1980. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pētniece V.Graudiņa
1981. 25100 Aeronautikas institūts Lektors Vladislavs Ņesterovskis
1982. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. S.Guseva
1983. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča, Mg.sc.ing. B.Migliniece
1984. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Andersone
1985. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asist.L.Budņiks
1986. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
1987. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asist.L.Budņiks
1988. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Jurijs Martinovs
1989. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. V.Kampars, Dr.chem. M.Plotniece
1990. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. V.Kampars, Dr. chem. M.Plotniece
1991. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
1992. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
1993. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
1994. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Stikute
1995. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. I.Kreicbergs
1996. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
1997. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
1998. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. S.Jaundālders
1999. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa
2000. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts A Lūsis, Dr.sc.ing.Ilze Baltiņa
2001. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Polimērmat.inst. Dr.sc.ing., asoc.prof.J.Kajaks, Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
2002. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
2003. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
2004. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
2005. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Katkevičs
2006. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. A.Cimmers, Dr.sc.ing. I.Šperberga
2007. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Ozoliņš
2008. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders M.sc.ing. Artis Dreimanis
2009. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.N.Lāce
2010. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr .hab. chem. V. Kampars
2011. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., Igors Šitvjenkins doktorants
2012. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. G.Šahmenko
2013. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
2014. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš
2015. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc .ing. Sergejs Paršutins
2016. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2017. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.R.Greitāne
2018. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
2019. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2020. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2021. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2022. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
2023. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. S.Jaundālders
2024. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. J.Jākobsone
2025. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. E.Suvorovs
2026. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2027. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Asist. V.Lūsis
2028. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Igors Kurjanovičs
2029. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., SIA "MS Solution" projektu vadītājs A.Resnis
2030. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte S.Jaundālders
2031. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
2032. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. E. Bērziņš
2033. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
2034. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.N.Lāce
2035. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.N.Lāce
2036. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.N.Lāce
2037. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., doc. Svetlana Fjodorova
2038. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Stunda-Zujeva
2039. 01B00 Rīgas Biznesa skola K.Apkalns
2040. 25100 Aeronautikas institūts Lektors Aleksandrs Smirnovs
2041. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2042. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2043. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
2044. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Grundspeņķis
2045. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. D.Muceniece
2046. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., doc. R.Greitāne
2047. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
2048. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
2049. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
2050. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.I.Ezera
2051. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.I.Ezera
2052. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
2053. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ešmits
2054. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2055. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
2056. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
2057. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
2058. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Spriņģis
2059. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O. Liniņš
2060. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Juris Lauznis
2061. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
2062. 22064 BALTECH studiju centrs Profesors Jurijs Merkurjevs
2063. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
2064. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
2065. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Anatolijs Kobcevs
2066. 25100 Aeronautikas institūts Docente Margarita Urbaha
2067. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.cs.ing., prof. L.Novickis
2068. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2069. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
2070. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts MBA, LR VZD projektu vadītāja Sarmīte Barvika
2071. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec. Sarmīte Barvika
2072. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I. Strautmanis
2073. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A.Eniņa
2074. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Jure, Mg.sc.ing. I.Mieriņa
2075. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Antra Kundziņa
2076. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Sergejs Bratarčuks
2077. 25100 Aeronautikas institūts Docents Aloizs Lešinskis
2078. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2079. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., prof. Ineta Geipele
2080. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. V. Kampars, Mg. chem. K.Lazdoviča
2081. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. D.Kalvāne
2082. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
2083. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2084. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2085. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
2086. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
2087. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
2088. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. A. Lapiņš
2089. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
2090. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2091. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
2092. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2093. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. B.Andersons, Dr. chem. I. Andersone
2094. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2095. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra dr.sc.ing., S.Šarkovskis
2096. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., lekt. I.Siņuks
2097. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Eglīte
2098. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.sc.ing., doc. Aivars Jurjāns
2099. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.chem. I.Dušenkova
2100. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. I. Rozenštrauha
2101. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Lakevičs, Dr.sc.ing. J.Mālers
2102. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Jakobsons
2103. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš
2104. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., Igors Šitvjenkins, Dr.sc.ing., Ausma Viļumsone
2105. 01B00 Rīgas Biznesa skola K.Apkalns
2106. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2107. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., profesors Jānis Vanags
2108. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2109. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
2110. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2111. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
2112. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
2113. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
2114. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., lekt. J.Jansons
2115. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
2116. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
2117. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
2118. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
2119. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. E. Bērziņš
2120. 25500 Transporta institūts doc. Ē.Vonda
2121. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2122. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2123. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. R.Švinka, Dr.sc.ing. V.Švinka
2124. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Raisa Smirnova
2125. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. L. Zaiceva
2126. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2127. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pētniece I.Birzniece
2128. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Šūpulniece
2129. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
2130. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
2131. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc.V. Tupureina
2132. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
2133. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. D.Loļa
2134. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Krilova
2135. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2136. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2137. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
2138. 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Prof. N.Sprancmanis
2139. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
2140. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2141. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.K.Marinska
2142. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Yevhen Harbuz
2143. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
2144. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs
2145. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2146. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc. prof. M.Mezītis
2147. 25500 Transporta institūts J.Eiduks, Dr.sc.ing., docents
2148. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Kaņeps
2149. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Namejs Zeltiņš
2150. 01B00 Rīgas Biznesa skola Ē.Dobelis
2151. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Mareks Zviedrītis
2152. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2153. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
2154. 22064 BALTECH studiju centrs Aigars Laizāns
2155. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2156. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. I.Kreicbergs, Bc.sc.ing. M.Sokolova
2157. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O. Liniņš
2158. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jans Šlihte
2159. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2160. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2161. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
2162. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
2163. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Krizbergs
2164. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, Dipl.inž., lektore
2165. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, dipl.inž., lektore
2166. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.paed., asoc.prof. Diāna Rumpīte
2167. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
2168. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Andersone
2169. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
2170. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Andersone
2171. 13100 Telekomunikāciju institūts I.Slaidiņš; konsult. L.Cikovskis
2172. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2173. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Doc.A.Pumpurs
2174. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Dr.sc.ing.Asoc.prof.Mareks Mezītis
2175. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2176. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
2177. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.J.Zvanītājs
2178. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A.Antenišķe
2179. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
2180. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Asoc.Prof. R.Neilands
2181. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2182. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2183. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A. Kamols
2184. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. phys. A. Mišņevs, Dr. chem. M.Plotniece
2185. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2186. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
2187. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.inž.docents A.Frolovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fer
2188. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc. M.Vilnītis
2189. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.h.inž.prof. A.Sjomins Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fer
2190. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2191. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
2192. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte D.Rusovs
2193. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Sētiņa
2194. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2195. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2196. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Kavacis
2197. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Stunda-Zujeva
2198. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Putniņa
2199. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
2200. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Putniņa
2201. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2202. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O. Liniņš
2203. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2204. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks; Mg.sc.ing., pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāja Arta Goldbe
2205. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. G.Lauks
2206. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
2207. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
2208. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
2209. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs
2210. 13100 Telekomunikāciju institūts M.Usanovs
2211. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
2212. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2213. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2214. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2215. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2216. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., doc. A.Spunītis
2217. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc.Genādjs Šahmenko
2218. 25500 Transporta institūts J.Eiduks Dr.sc.ing., docents
2219. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2220. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2221. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2222. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
2223. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2224. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2225. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Novickis, LDP prof. grupas prof., Dr.hab.cs.ing.
2226. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. A. Vītols
2227. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, konsultante - Interjera dizaina studijas "lolot design" radošā
2228. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., SIA "MS Solution" projektu vadītājs A.Resnis
2229. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Nazaruks
2230. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
2231. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.paed., asoc.prof. Diāna Rumpīte
2232. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
2233. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. M. Ziema
2234. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.asoc.prof.L.Vasiļjeva
2235. 25100 Aeronautikas institūts Asistente Kristīne Carjova
2236. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2237. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc.Genādijs Šahmenko
2238. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts T.Torims
2239. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., profesors Jānis Vanags
2240. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
2241. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. I. Andersone
2242. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., prof. Jānis Vanags
2243. 24100 Transportbūvju institūts lekt. O.Metuma
2244. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Lekt., Mg.oec. K.Fedotova
2245. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA Rīgas audits, Mg.oec., J.Mežiels
2246. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Prof., Dr.oec. Ineta Geipele
2247. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, Mg.oec., Sanda Geipele
2248. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec. Tatjana Tambovceva
2249. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.sc.ing., doc.(pr.) Armands Auziņš
2250. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts "Rīgas Audits", Mg.oec. Jānis Mežiels
2251. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Lekt., Dipl.ing., Mg.oec. S.Barvika
2252. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts MBA, LR VZD projektu vadītāja Sarmīte Barvika
2253. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
2254. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
2255. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2256. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. S.Vostrikovs
2257. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
2258. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks; konsult. A.Skrastiņš
2259. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2260. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2261. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2262. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
2263. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
2264. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
2265. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2266. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Anatolijs Kobcevs
2267. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
2268. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
2269. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Māris Krastiņš
2270. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. J.Eiduks
2271. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. I. Rozenštrauha
2272. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. M.Drille
2273. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
2274. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2275. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2276. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
2277. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2278. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.cs.ing., prof. L.Novickis
2279. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
2280. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols, A.Avišāne
2281. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols, A.Avišāne
2282. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Grundspeņķis
2283. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pētniece V.Graudiņa
2284. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2285. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., lekt. J.Bule
2286. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts a/s Latvenergo IS arhitekts J. Salenieks
2287. 01B00 Rīgas Biznesa skola K.Apkalns
2288. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
2289. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2290. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2291. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2292. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs
2293. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2294. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2295. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2296. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2297. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2298. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2299. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2300. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs
2301. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš
2302. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2303. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2304. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs
2305. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2306. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dipl.ing. M.Valpēteris
2307. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Mālers, Mg.sc.chem. M.Reimanis
2308. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
2309. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2310. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2311. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
2312. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Koliškins
2313. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. R.Merijs Meri, Dr. sc. ing. J. Zicāns
2314. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. D.Kalniņa
2315. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
2316. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
2317. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
2318. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2319. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
2320. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
2321. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Andersone
2322. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
2323. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.D.Ščeulovs
2324. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
2325. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
2326. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
2327. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
2328. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
2329. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
2330. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
2331. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof.J.Noviks
2332. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
2333. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.juir. D.Ose
2334. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. A.Ņikitenko
2335. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2336. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
2337. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.cs.ing. V.Tomko
2338. 25500 Transporta institūts J.Eiduks, Dr.sc.ing., docents
2339. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
2340. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
2341. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Prof., Dr.oec. I.Geipele
2342. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts LNPĢ, Mg.oec. B.Pļaviņa
2343. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Anatolijs Kobcevs
2344. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
2345. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. D. Kalvāne
2346. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, dipl.inž., lektore
2347. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2348. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
2349. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.K.Marinska
2350. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.psych., lekt.S.Gailīte
2351. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. J.Priedīte
2352. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. A.Nikitenko
2353. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. E. Bērziņš
2354. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J. Briņķis
2355. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
2356. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
2357. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Pundurs
2358. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., docente Svetlana Fjodorova
2359. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., doc. Svetlana Fjodorova
2360. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.I.Ovčinņikova
2361. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Lakevičs, Mg. sc.ing. V.Stepanova
2362. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Lakevičs
2363. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Lakevičs, Dr.sc.ing. J.Mālers
2364. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Lekt., Mg.oec., K. Marinska
2365. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
2366. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. M. Ziema
2367. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2368. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts I. Boiko
2369. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, dipl.inž., lektore
2370. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. hab. chem. M.Kļaviņš, Dr.chem. M.Drille
2371. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Genādijs Sagalovičs
2372. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
2373. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
2374. 24100 Transportbūvju institūts E.Rutkovska
2375. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2376. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
2377. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.phys. A.Mišņevs
2378. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.phys. J.Zavickis, Dr.habil.phys. M.Knite
2379. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs
2380. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. Ģ.Ivanovs
2381. 13100 Telekomunikāciju institūts Doc. P.Gavars
2382. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2383. 25100 Aeronautikas institūts Docents Jurijs Boldirevs
2384. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Sulojeva, RTU, Dr.oec.
2385. 13100 Telekomunikāciju institūts profesors A.Kavacis
2386. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Linda Lancere
2387. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš
2388. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Doc.R.Neilands
2389. 22064 BALTECH studiju centrs Dr.sc.ing. Aigars Laizāns
2390. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
2391. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. L. Mālers
2392. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. G.Šakale, Dr.habil.phys. M.Knite
2393. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vadošais pētnieks Andrejs Aņiskevičs
2394. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. sc. ing. S. Reihmane, Mg. sc. V. Tupureina
2395. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
2396. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
2397. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Krizbergs
2398. 27200 Enerģētikas institūts D.Antonovs
2399. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, Mg.sc.ing., asistents G.Upītis
2400. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G.Asaris
2401. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Doc. L.Bisenieks
2402. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2403. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
2404. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
2405. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
2406. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2407. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. L. Zaiceva
2408. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2409. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Māris Veide
2410. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Artis Teilāns
2411. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2412. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2413. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2414. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2415. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2416. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2417. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
2418. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2419. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
2420. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
2421. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA RUKKI Latvia, Mg.oec. A.Tambovcevs
2422. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. A.Antenišķe
2423. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
2424. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Ē.Bizdēna
2425. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2426. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, Dr.sc.ing., docente A.Ulme, konsultante - Latvijas Mākslas akad
2427. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2428. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., zin. assist. E.Grabs
2429. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
2430. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
2431. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2432. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Anna Mēbele
2433. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. V. Kampars, Mg. sc. ing. K. Māliņš
2434. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. V. Kampars, Mg. chem. Z. Šustere
2435. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2436. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Dzedons
2437. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
2438. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2439. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.K.Marinska
2440. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.J.Zvanītājs
2441. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
2442. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2443. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
2444. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
2445. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
2446. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.asoc.prof.L.Vasiļjeva
2447. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.Z.Sundukova
2448. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Andersone
2449. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
2450. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
2451. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2452. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. T.Lomane
2453. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
2454. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2455. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
2456. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts P. Mensahs
2457. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.prof.V.Jurēnoks
2458. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.A.Magidenko
2459. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.I.Andersone
2460. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. A.Glazs
2461. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2462. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
2463. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2464. 01B00 Rīgas Biznesa skola R.Lucijanovs
2465. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2466. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., lekt. E.Grabs
2467. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. U. Bratuškins
2468. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2469. 25100 Aeronautikas institūts Lektors Vladislavs Ņesterovskis
2470. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. A. Vītols
2471. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
2472. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
2473. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing., Dmitrijs Rusovs
2474. 01B00 Rīgas Biznesa skola V.Innus
2475. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts as. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2476. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
2477. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Lektore V. Vinogradova
2478. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
2479. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
2480. 27200 Enerģētikas institūts D.Antonovs
2481. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts prof. V.Urbāne
2482. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2483. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
2484. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Lekt., Mg.oec. K.Fedotova
2485. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
2486. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Zin.pētn., Dr.oec. S.Fjodorova
2487. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone, Dr.Phys Juris Blūms
2488. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Dr.Nikolajs Breners
2489. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
2490. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
2491. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2492. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2493. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts L.Novickis, LDP prof. grupas profesors
2494. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2495. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2496. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Kaņeps
2497. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., Dana Beļakova
2498. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
2499. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Andersone
2500. 22064 BALTECH studiju centrs Profesore Gaļina Merkurjeva
2501. 27200 Enerģētikas institūts I.Jutkeviča
2502. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2503. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad pētn. J.Poriņš
2504. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2505. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Bunga
2506. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DF doc. I. Ščuhins
2507. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
2508. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2509. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
2510. 01B00 Rīgas Biznesa skola G.Mathers
2511. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2512. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.inž.docents G.Koteļņikovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un
2513. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2514. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2515. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2516. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2517. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
2518. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte S.Jaundālders
2519. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Dr.sc.ing.A.Stepanovs
2520. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. A.Cimbale
2521. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Doc. M.Vilnītis
2522. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2523. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
2524. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2525. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, Dr. habil. sc. ing., STP katedras profesors
2526. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
2527. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
2528. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., pētn. A.Lesovskis
2529. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. A. Vītols
2530. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
2531. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Lekt., dipl.ing., Mg.oec. S.Barvika
2532. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2533. 13100 Telekomunikāciju institūts R.Parts
2534. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Putniņa
2535. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
2536. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2537. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2538. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
2539. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2540. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
2541. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
2542. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
2543. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
2544. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
2545. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
2546. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
2547. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
2548. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art.lektore D.Šķiņķe
2549. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2550. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2551. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art. S.Deksne
2552. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc. prof. V.Boicovs
2553. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Andersone
2554. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2555. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
2556. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec. prof. V.Jurēnoks
2557. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
2558. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
2559. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
2560. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc. prof. V.Boicovs
2561. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2562. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2563. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs, Dipl.ing. H.Lediņš
2564. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte A.Cimbale
2565. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr.sc. ing. Arnis Lektauers
2566. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
2567. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2568. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2569. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
2570. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jans Šlihte
2571. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2572. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.K.Marinska
2573. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2574. 13100 Telekomunikāciju institūts J.Poriņš; konsult. A.Supe
2575. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Doc. V.Vrubļevskis
2576. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Krizbergs
2577. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem.. M. Roze
2578. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts I.Veidenbergs
2579. 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis , Dr.sc.ing., asoc.profesors
2580. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. N. Prokofjeva
2581. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O.Ņikiforova
2582. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N. Mozga
2583. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2584. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.prof.K.Didenko
2585. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc.R.Greitāne
2586. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. L.Krasnova
2587. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Mg.sc.chem. D.Ruskovs
2588. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, Mg.sc.ing., lektore G.Zommere, SIA "VĒRSIS RO" koka izstrādājum
2589. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
2590. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Doc. I.Buņina
2591. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis
2592. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2593. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., doktorante A.Stikute
2594. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Dainis Jakovels
2595. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs
2596. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Ozols
2597. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2598. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2599. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. habil. chem. V. Kampars, Mg. sc. ing. K. Māliņš
2600. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts J.Ļabis, Mg.iur., Mg.sc.ing.
2601. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts G.Kiseļovs, Mg.sc.ing.
2602. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
2603. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. I.Zicmane
2604. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
2605. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Mg.sc.ing., lekt. I.Siņuks
2606. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
2607. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O.Liniņš
2608. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2609. 25100 Aeronautikas institūts Docente Margarita Urbaha
2610. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
2611. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg. sc. V. Tupureina
2612. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N. Mozga
2613. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O. Liniņš
2614. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Kaņeps
2615. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
2616. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Koliškins
2617. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Koliškins
2618. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
2619. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts RD PIP, Mg.oec. Sanda Geipele
2620. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., pētniece I.Birzniece
2621. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
2622. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. asist. I. Karpičs
2623. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. R.Žalubovskis, B.Sc. A.Grandāne
2624. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.phys. J.Zavickis, Dr.habil.phys. M.Knite
2625. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Lekt. T.Kidiks
2626. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Rudzītis
2627. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
2628. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2629. 25500 Transporta institūts Ļ.Kirillova, Dipl.inž., lektore
2630. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2631. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
2632. 13100 Telekomunikāciju institūts V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
2633. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Vilcāns
2634. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2635. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr. chem. S. Grīnberga
2636. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2637. 13100 Telekomunikāciju institūts O.Belmanis
2638. 13100 Telekomunikāciju institūts Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
2639. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Zane Seņko
2640. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
2641. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
2642. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
2643. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.h.inž.prof. A.Jegorovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fe
2644. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
2645. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.h.inž.prof. A.Sjomins Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fer
2646. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. S. Treija
2647. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Genādijs Sagalovičs
2648. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. J.Jaunbergs
2649. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Mālers, Mg.sc.chem. M.Reimanis
2650. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2651. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. M.Dzenis
2652. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Doc.J.Semeņako
2653. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. asist. I. Karpičs
2654. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
2655. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
2656. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., doc. Irina Liokumoviča
2657. 13100 Telekomunikāciju institūts A.Kavacis
2658. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof., E.Pētersons
2659. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
2660. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Jūlija Kučerova
2661. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2662. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.h.inž.prof. A.Sjomins Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fer
2663. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.inž.docents G.Koteļņikovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un
2664. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2665. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
2666. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Alla Žučenko
2667. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2668. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Ramesh Shanbhag, Rui Dinis
2669. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2670. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Bunga
2671. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing.Ilze Baltiņa
2672. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
2673. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Sergejs Bratarčuks
2674. 13100 Telekomunikāciju institūts T.Celmiņš
2675. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2676. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
2677. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts doktorants Igors Ščukins
2678. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
2679. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2680. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts as. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2681. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. L. Zaiceva
2682. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.cs.ing., prof. L.Novickis
2683. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. L. Zaiceva
2684. 01B00 Rīgas Biznesa skola R.Lucijanovs
2685. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. N. Prokofjeva
2686. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.cs.ing., prof. L.Novickis
2687. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
2688. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2689. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2690. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2691. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
2692. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs
2693. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.prof.K.Didenko
2694. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.cs.ing., prof. L.Novickis
2695. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
2696. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
2697. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt.K.Marinska
2698. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
2699. 25100 Aeronautikas institūts Docente Margarita Urbaha
2700. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc.prakt. A. Lapiņš
2701. 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
2702. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš
2703. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
2704. 13100 Telekomunikāciju institūts G.Lauks
2705. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Ņikitenko, STP kat. docents
2706. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2707. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2708. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., asistents G.Upītis
2709. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
2710. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
2711. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2712. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
2713. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2714. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2715. 25500 Transporta institūts Dr.Sc.Ing. profesors Gundars Liberts
2716. 25100 Aeronautikas institūts Asistente Kristīne Carjova
2717. 25100 Aeronautikas institūts Docente Margarita Urbaha
2718. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2719. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Jurijs Martinovs
2720. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof., E.Pētersons
2721. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.asoc.prof.L.Vasiļjeva
2722. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lab. M. Kovaļovs
2723. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Doc. I.Buņina
2724. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
2725. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Gints Cīrulis
2726. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
2727. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Alla Žučenko
2728. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2729. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Reinis Ziemeļnieks
2730. 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks Dr.sc.ing., docents
2731. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.chem. M.Reimanis
2732. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.chem. M.Reimanis
2733. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Mg.sc.chem. M.Reimanis
2734. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2735. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Šperberga
2736. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts P.Tretjakovs, VUGD
2737. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing. G.Strazds
2738. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts I.Kačanovs, VUGD, UCA koledža
2739. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Jemeļjanovs, RTU, prof., Dr.sc.ing.
2740. 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts V.Jemeļjanovs, RTU, prof., Dr.sc.ing.
2741. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone, Mg.sc.ing.Igors Šitvjenkins
2742. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Asist. V.Lūsis
2743. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2744. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2745. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks, Mg.sc.ing., lektors G.Zommere
2746. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
2747. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2748. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2749. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, Dr.sc.ing., STP katedras asoc. profesors
2750. 22064 BALTECH studiju centrs Profesore Gaļina Merkurjeva
2751. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. A. Sisojevs