Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauno klientu piesaistīšanas veidi pakalpojuma uzņēmumam"
Nosaukums angļu valodā "Methods for Attraction of New Customers for a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs doc.(prakt.), Mg.oec. I.Ezera
Recenzents prof., Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Andrejs Zaporožecs Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Ilona Ezera RTU Mg.oec., prakt.doc. Maģistra darba temats: Jauno klientu piesaistīšanas metodes pakalpojuma uzņēmumam Maģistra darba apjoms: 79 lpp., 22 attēli un 13 tabulas Maģistra darba izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 30 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas likumi, speciālā ekonomiskā literatūra, informācija no interneta, pētāmā uzņēmuma materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: Tika izpētīts SIA Transcom Worldwide Latvia uzņēmuma stāvoklis, pakalpojuma nozares darbība Latvijā un pasaules mērogā. Analīzes rezultātā autors piedāvā uzņēmumā izmantot speciālu atlaidi klientu piesaistīšanai, piesaistīt klientus ar īstermiņa līgumu palīdzību, lai lauztu stereotipu par ārpakalpojumu uzņēmumiem, kā arī autors izstrādā uzņēmumam reklāmas kampaņu, lai popularizētu pakalpojumus un zīmolu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Zaporožecs A. Jauno klientu piesaistīšanas veidi pakalpojuma uzņēmumam: Maģistra darbs zinātniskais vadītājs Ezera I. Datorsalikums. - RTU, 2011. 79 lpp.
Atslēgas vārdi Klientu piesaistīšana, Metodes, Pakalpojuma uzņēmums, ārpakalpojumi, BPA
Atslēgas vārdi angļu valodā Methods, Attraction, Service Company, outsourcing, BPO
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 12:30:46