Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Risku vadības pilnveidošana finanšu pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improving risk management for the financial services company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekts Risku vadības pilnveidošana finanšu pakalpojumu uzņēmumā izstrādāts, pamatojoties uz apkopoto teorētisko bāzi saistībā ar risku vadības metodoloģiju, un veidots ar mērķi, lai apliecinātu risku vadības pilnveidošanas efektivitāti finanšu pakalpojumus sniedzošā uzņēmumā. Tēmas aktualitāte ir saistāma ar faktu, ka riski uzņēmējdarbībā ir pastāvējuši vienmēr, to efektīva pārvaldība ir nozīmīga joprojām, it īpaši sarežģītajos un komplicētajos tirgus ekonomikas apstākļos, kas radušies globalizācijas ietekmē un mainīgās likumdošanas un konkurences dēļ. Pirmās daļas ietvaros, lai iegūtu informāciju, kas norādītu uz iespējamiem ietekmējošajiem uzņēmējdarbības riskiem, autore tika pielietojusi divu veidu analīzes PEST un Investors in Excellence. Savukārt, lai definētu risināmās problēmas un noteiktu kritiskākos finanšu risku faktorus, tika aprēķināti finansiāli ekonomiskā stāvokļa raksturojošie rādītāji. Darba otrajā daļā autore izvirza trīs priekšlikumus problēmu risinājumam, iekļaujot risku vadības programmas izveidi, revīzijas un atbildības riska pārvaldīšanu, kā arī personāla un atkarības riska ietekmes samazinošo pasākumu izstrādi. Darba rezultātā iegūtie secinājumi un priekšlikumi liecina, ka risku vadība ir kontroles sistēma, kas nosaka pārvaldīt ne tikai kritiskus, bet arī mazāk kritiskus riskus, uzlabojot kvalitātes kontroli uzņēmumā, kā arī to, ka revīzijas riska noteicošās prasības, kas tiek reglamentētas Starptautiskajos revīzijas standartos 315 Uzņēmuma un tā darbības vides izpratne un būtisku neatbilstību riska novērtējums, var tikt transponētas metodisko norādījumu veidā grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas procesā.
Atslēgas vārdi Risku vadība, revīzijas risks, atbildības risks, Starptautiskie revīzijas standarti
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, audit risk, accountability risk, International Standards on Auditing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 12:47:48