Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas attīstības stratēģija "
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness development strategy for service companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof,.Dr.oec., K.Didenko
Recenzents asoc.prof.,Dr.oec. D.Atstāja
Anotācija Latvijā pakalpojumiem un pakalpojumu uzņēmumiem ir liela nozīme, jo Latvijas IKP visnozīmīgāko daļu 72% veido tieši pakalpojumu nozare. Saskaņā ar 2011.gada Centrālās Statistikas biroja datiem, 2011.gada 3.ceturksnī IKP ir audzis par 6,6%. IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs - tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā - 18,1%) - par 9,7%, apstrādes rūpniecībā (14,3%) - par 9,3%, transporta un uzglabāšanas nozarē (12,3%) - par 9%. Izmitināšanas pakalpojumi pieauguši par 17%, bet ēdināšanas pakalpojumi - par 21,6%. Liels apjomu kāpums bija vērojams būvniecības nozarē (īpatsvars IKP struktūrā - 8,3%) - par 19,6%. Profesionālo un tehnisko pakalpojumu jomā (56% no visiem komercpakalpojumiem) pieaugums par 5,2%, ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumu apjomi palielinājušies par 15,9%. Tas nozīmē, ka pakalpojumu nozare attīstās un tā dod lielu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, tāpēc to ir svarīgi arvien attīstīt, padarot konkurētspējīgāku. Maģistra darbā autore apskata pakalpojumu nozari. Pakalpojumu plānošanas un prognozēšanas procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta konkurences priekšrocību radīšanai kā ikvienas organizācijas integrālajam mērķim un tās stratēģijas ārējai sastāvdaļai. Konkurences priekšrocības tiek sasniegtas, pateicoties nepārtrauktiem uzlabojumiem jaunu tehnoloģiju izstrādāšanai vai esošu ražošanas komponentu atjaunošanai. Diezgan bieži firmas gūst panākumus jomās, kur nepieciešama cieša sadarbība ar pircēju, īpaši tur, kur tiek uzstādītas augstas prasības attiecībā uz apkalpošanu. Visās attiecīgajās jomās firma rada īpašas vērtības pircējam, piedāvājot viņam tādu ekonomiju, kādu nav iespējams gūt, pērkot preci vai pakalpojumu no konkurenta. Svarīgi pastāvīgi bagātināt savu konkurētspēju. Nepieciešams pētīt konkurentus, it īpaši jaunus un neparastus, laikus ievērot jaunas prasības, ārējos spēkus un tendences, kuras pārējie vēl nav pamanījuši. Tāpēc ir ļoti būtiski pakalpojumu nozarē attīstīt konkurētspēju, lai noturētos tirgū, kur ir liela konkurence. Šī iemesla dēļ autore maģistra darba ietvaros veica pētījumu, kur kā galvenais pētījuma objekts noteikts grāmatvedības datorpakalpojumu sniedzējs SIA DAIS Grāmatvedība. Pētījuma priekšmets ir iespējamās stratēģijas izstrādāšana konkurētspējas attīstībai. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas attīstības stratēģiju, lai uzlabotu uzņēmuma darbības kvalitāti. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir noteikti risināmie maģistra darba uzdevumi: - izpētīt konkrētu pakalpojumu nozares sastāvdaļu un tirgus konkurenci tajā; - izpētīt un raksturot grāmatvedības datorpakalpojumu uzņēmumu SIA DAIS Grāmatvedība, lai noteiktu tā pašreizējo stāvokli; - izstrādāt aptaujas anketu un izpētīt iegūtos datus, lai noskaidrotu respondentu viedokli par pakalpojumu kvalitāti; - izvirzīt problēmas un izstrādāt stratēģiju konkurētspējas attīstībai; - veikt izstrādātās stratēģijas risku novērtējumu, finansiālo novērtēšanu un projekta efektivitātes novērtējumu; - izdarīt secinājumus un priekšlikumus par izstrādātās stratēģijas atbilstību uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai. Maģistra darba veikšanai autore ir noformulējusi ierobežojumu. Tā kā pakalpojumu nozare ir ļoti plaša, autore izvēlas pētīt tieši datorpakalpojumus, ko sniedz grāmatvedības datorprogrammu izstrādātāji, respektīvi, tā ir grāmatvedības datorprogrammu apkalpošana, konsultācijas, datorprogrammēšana, izmaiņu veikšana un citi pakalpojumi, kas saistīti ar grāmatvedības datorprogrammu nodrošināšanu. Maģistra darbs sastāv no 80 lpp., 45 attēliem un 27 tabulām.
Atslēgas vārdi pakalpojumi, konkurētpsēja, servisa uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā services, competitiveness, service optimisation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2012 18:35:18