Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību”
Nosaukums angļu valodā “Corporate Income Tax impact on Company Economic Activity”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Darba saturu veido 3 nodaļas, nobeigumā no darba izrietošie secinājumi un priekšlikumi. Šis diplomdarbs ir par nodokļu ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību, par to nozīmi uzņēmumā, par nodokļiem, kas tieši ietekmē uzņēmējdarbību un par nodokļu politiku. Pirmajā nodaļā „Nodokļi, nodokļu būtība” tiek aprakstīts galvenais, kas saistīts ar vārdu „nodokļi” , tās ir nodokļu funkcijas, likmes, nodokļu atvieglojumi un nodokļu sistēmas izveides pamatprincipus un vienu no uzņēmuma saimniecisko darbību tieši ietekmējošiem nodokļiem uzņēmuma ienākuma nodokli. Otrajā nodaļā ir izskatīti saimnieciskās darbības teorētiskie pamati, kuri ietver sevī to analīzes būtības aprakstu, uzdevumu un metožu pielietojumu, kā arī saimnieciskās darbības rādītāju sistēmas analīzi. Veikta SIA „Akvastyle” saimnieciskās darbības analīze, finansiālā stāvokļa stabilitātes, maksātspējas un rentabilitātes analīze, pamatojoties uz absolūtajiem un relatīvajiem rādītājiem. Tāpat tiek analizēts SIA „Akvastyle” kapitāla, pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu izmantošanas novērtējums, kā arī veikta SIA „Akvastyle” maksātspējas un rentabilitātes analīze. Trešajā nodaļā SIA „Akvastyle” raksturojums, grāmatvedības organizācija uzņēmumā. Tiek paskaidrots kā Uzņēmuma ienākuma nodoklis ietekmē uzņēmuma saimniecisko darbību un analizētas SIA „Akvastyle” pilnveidošanas iespējas, kuras sekmēs uzņēmuma turpmāko darbību. Diplomdarba rezultātiem ir praktiska nozīme SIA „Akvastyle” uzņēmuma vadībai, kā arī visām personām, kuras interesējas par nodokļu politikas, proti, UIN ietekmi uz saimniecisko darbību un saimnieciskās darbības analīzes jautājumiem. Diplomdarba saturs izklāstīts 64 lapaspusēs, to skaitā 7 tabulas, 11 attēlos, darbam ir pievienoti 3 pielikumi, izmantots 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nodokli
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxes
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 17:08:20