Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums DPD Latvija konkurējošās priekšrocības izstrāde B2C sūtījumu tirgū
Nosaukums angļu valodā Development of Competitive Advantage on B2C Shipment Market of Latvia for DPD Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents I.Jākobsone
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izstrādāt DPD Latvija attīstības stratēģiju konkurētspējas uzlabošanai, lai palīdzētu uzņēmumam saglabāt nozares līdera statusu un tā izstrādei izvirzīta vadības problēma: DPD Latvija konkurētspēja ir samazinājusies, salīdzinot ar galveno konkurentu. Nozares analīze liecina, ka nozare ir straujas izaugsmes fāzē, un, neskatoties uz augsto koncentrāciju, konkurence starp uzņēmumiem, kas pārstāv piecas atšķirīgas stratēģiskās grupas, ir spēcīga, jo jaunu konkurentu rašanās iespējamība ir augsta, pircēju ietekme ir spēcīga un aizvietotāju pakalpojumu radītie draudi ir mēreni, bet piegādātāji nevar būtiski ietekmēt nozari. Iekšējās vides analīze liecina, ka uzņēmums ir ieguvis vadošo pozīciju nozarē, īstenojot diferenciācijas stratēģiju. Balstoties uz analīzes secinājumiem, īstenošanai tika izvēlēta diferenciācijas stratēģijas pamata maiņa uz kvalitātu kā izcilību, atsaucību pret klientu vajadzībām un inovācijām, kā arī PUDO tīkla attīstība. Tika pārformulēta uzņēmuma vīzija, misija un papildināts mērķu un vērtību kopums, ieplānotas izmaiņas organizācijas dizainā, izstrādāts darbības plāns uz 3 gadiem. Autore veica patērētāju pētījumu, lai novērtētu cenu korekcijas iespēju, izvērtētu pašreizējos un iespējamos piegādes termiņus un patērētāju prioritātes attiecība uz kurjeru darba kvalitāti. Tika noteikti mērķi un izmērāmi rādītāji, lai realizētu kontroli pār jauna stratēģiska virziena ieviešanu. Finanšu prognoze un finanšu rādītāju analīzē tika secināts, ka stratēģisku pārmaiņu projekts ir finansiāli dzīvotspējīgs un tam piemīt potenciāls stiprināt uzņēmuma sniegumu un attīstīt konkurētspējas priekšrocību, pamatojoties uz kvalitāti kā izcilību. Darbs satur 33 diagrammas un attēlus, 18 tabulas, 5 pielikumus. Galvenie informācijas avoti ir teorijas, industrijas ziņojumi, primārie un sekundārie dati. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Kurjerpasts, eksprespasts, piegāde, sūtījumi, konkurētspējas priekšrocība, stratēgija
Atslēgas vārdi angļu valodā Courier postal services, express delivery, shipments, competitive advantage, strategy
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 19:33:41