Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Skolas ēka ar sporta kompleksu Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "School building with sports complex in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents J.Noviks
Anotācija Izstrādātais diplomprojekts sastāv no divām daļām: Pētnieciskās daļas tēma: Kaņepju spaļu izmantošana pašnesošajos sienu elementos; Inženierprojekta tēma: Skolas ēka ar sporta kompleksu Rīgā. Pētnieciskās daļas mērķis - radīt kompozītu būvmateriālu no vietējas izcelsmes kaņepju spaļiem un veldzētā kaļķa ar hidrauliskām piedevām, kas būtu piemērots Latvijas apstākļiem un spētu apmierināt uzstādītās siltumtehniskās, ekonomiskās un ekoloģiskās prasības. Pirmajā daļā apskatīta literatūra saistībā ar kaļķi, kaņepēm un pieredze pielietojot kaņepju-kaļķa kompozīto būvmateriālu reālos projektos. Tiek aplūkota to vēsture, pielietošana citās sfērās un sastāvs, kā arī izmantotās hidrauliskās piedevas, to iegūšana un sastāvs. Eksperimentālajā daļa tiek pārbaudīts 21 sastāvs ar kaļķi un hidrauliskajām piedevām uz spiedi un lieci, kā arī 5 kaņepju-kaļķa sastāvi uz spiedi, no kuriem diviem sastāviem tiek noteikts arī siltumvadītspējas koeficients. Trešajā daļa sniegta rezultātu analīze, salīdzinājums ar literatūrā pieejamo informāciju, izvērtēta to atbilstība un pielietojamība Latvijas apstākļos. Sniegti secinājumi par darba rezultātiem. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts skolas ēkai ar sporta kompleksu Rīgā. Tajā sniegts ēkas arhitektūras un izmantoto materiālu apraksts, inženiertehniskie un ugunsdrošības risinājumi, siltumtehniskais aprēķins un tehniski ekonomiskais pamatojums. Veikti galveno nesošo elementu kopnes, kolonnas un pamata aprēķini, kā arī būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas apraksti. Projektētās ēkas skolas daļas nesošās konstrukcijas veido monolītās kolonnas, kas balstās uz stabveida dzelzsbetona pamatiem, un nesošās sienas no gāzbetona blokiem, kas balstās uz lentveida pamatiem. Starpstāvu pārsegumi monolītā dzelzsbetona, fasādes risinājums ventilējamā fasāde ar cementa plātnēm. Sporta zāles konstrukcijas veido saliekamās dzelzsbetona kolonnas un metāla kopnes, kā norobežojošās konstrukcijas kalpo senvdičpaneļi. Kopējais darba apjoms ir 165 lapaspuses, to skaitā 48 attēli un 47 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no 11 A1 formāta rasējumiem un 1 A0 formāta rasējuma.
Atslēgas vārdi kaņepju spaļi, hidrauliskais kaļķis, kaļķis ar pucolānu, kaņepjbetons, dabisko šķiedru materiāli
Atslēgas vārdi angļu valodā hemp shives, hydraulic lime, lime with pozzolan, hempcrete, natural fibre materials
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2012 17:04:41