Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Hipotekāro kredītu tirgus ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Mortgage market impact on the Latvian real estate market”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Dovladbekova
Recenzents Lektore K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba autors: Linda Lūse Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof. Inna Dovladbekova Bakalaura darba temats: Hipotekāro kredītu tirgus ietekme uz nekustamo īpašumu tirgu Latvijā Bakalaura darba apjoms: 62 lpp, 14 tab., 28 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 22 literatūras avotus. Tika izmantota ekonomiskā zinātniskā literatūra, kā arī izvērtētas dažādas publikācijas un zinātniskie darbi teorētiskās bāzes nostiprināšanai. Darbā izmantoti elektroniskajos resursos iegūta statistika un palīgmateriāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts nekustamo īpašumu un hipotekāro kredītu būtība, to veidi, nekustamo īpašumu tirgu ietekmējošie faktori, banku kredītpolitika, kredītņēmēja kredītspēja, hipotekārā kredīta nodrošinājums, kredītu cena. Analītiskajā daļā tiek pētīta kreditēšanas tirgus un nekustamo īpašumu tirgus attīstības tendences, kā arī tas, kā šie tirgi ietekmē viens otru. Darba noslēgumā ir izteikti secinājumi un priekšlikumi, kas balstās uz veikto pētījumu par hipotekāro kredītu un nekustamo īpašumu tirgus tendencēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lūse L. Hipotekāro kredītu tirgus ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Dovladbekova I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 62 lpp.
Atslēgas vārdi Hipotekāro kredītu tirgus; Nekustamā īpašuma tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Mortgage market; Real estate market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 07:22:17