Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu piemērošana maziem uzņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “Accommodation of Tax for Small Enterprises”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma Nodokļu piemērošana maziem uzņēmumiem Latvijā ir ļoti aktuāla, jo lielu daļu no iekšzemes kopprodukta veido iekasējumi no mazo uzņēmumu ienākuma nodokļa. Diplomdarbs sastāv no trim daļām un kopumā ietverts 68 lappusēs datorsalikumā. Pārskatāmības labad autors veikto pētījumu atspoguļo 13 attēlos un 10 tabulās. Pirmā daļa atspoguļo nodokļu režīmus mazajiem uzņēmumiem ārvalstīs; otrā daļa sniedz ieskatu nodokļu piemērošanai Latvijā; trešajā daļā ir autora veiktie pētījumi par apgrozījuma lielumu, ņemot vērā atskaitāmās izmaksas, lai noteiktu, vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību no nodokļu optimizēšanas viedokļa ir izdevīgāk maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli vai mikrouzņēmumu nodokli. Šī darba mērķis ir noskaidrot, kādu nodokļu režīmu izdevīgāk izvēlēties maziem uzņēmumiem, ņemot vērā Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktos ierobežojumus. Pētījuma objekts ir divi nodokļu režīmi uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas jāmaksā, ja uzņēmējs dibina sabiedrību ar ierobežotu atbildību, un jaunais mikrouzņēmumu nodoklis, kas ieviests 2010. gada 1. septembrī. Piemērot var tikai vienu no šiem nodokļiem, kas noved pie šī pētījuma priekšmeta izvēles starp šiem diviem nodokļu režīmiem, ņemot vērā dažādus faktorus. Darba mērķa sasniegšanai autors izvirza uzdevumus: izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa un mikrouzņēmumu nodokļa atšķirības, kas ietekmē maksājamā nodokļa summu; noskaidrot kritisko apgrozījumu piecos gadījumos: ar vienu uzņēmuma darbinieku, diviem, trim, četriem un pieciem darbiniekiem. Diplomdarba praktiskā vērtība atbilstoši pašreizējai situācijai valstī ir uzskatāma par visai nozīmīgu tēmas aktualitātes dēļ, jo viens no ceļiem, kā mazināt ekonomikas krīzes sekas, būtu sabiedrības aktīvāka iesaistīšanās uzņēmējdarbībā. Tas būtu panākams arī ar mazo uzņēmumu veidošanu, kam svarīgi optimizēt savas izmaksas, to skaitā nodokļu maksājumus. Izmantojot šajā darbā izpētīto, var noteikt, kā rīkoties dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai mikrouzņēmumu.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmumu nodoklis, Mikrouzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Micro-enterprise tax, micro-enterprise
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 08:50:10