Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mežsaimniecības uzņēmuma darbības attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Development Strategy of a Forestry Enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs doc.(prakt.), Mg.oec. J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec. V.Šatrevičs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Iveta Stivriņa Maģistra darba vadītājs: Mg.oec., prakt.doc. Judīte Jakubāne Maģistra darba tēma: Mežsaimniecības uzņēmuma darbības attīstības stratēģija. Maģistra darba apjoms: darbs sastāv no ievada, trijām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 80lpp., tajā iekļauti 32 att.,32 tab., darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie avoti: bibliogrāfija 27 avoti latviešu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Noteiktais darba mērķis- izstrādāt uzņēmuma darbības attīstības iespējamo stratēģiju. Pirmajā darba daļā tika veikts tirgus pētījums- kā globālais tirgus ietekmē Latvijas meža nozari. Tika analizēta ekonomisko procesu ietekme uz meža nozari, kā arī Latvijas ekonomiskās krīzes pārvarēšana, nosakot papildus meža izciršanas apjomus. Lietišķajā pētījuma daļā tika analizēts struktūrvienības Sēklas un stādi pašreizējā stāvokļa novērtējums-ražošanas pamatlīdzekļu atdeve, ražošanas jaudu noslogojums, kā arī meža stādu pieprasījums. Projektu daļā, pamatojoties uz analīzes datiem un no tiem izrietošiem secinājumiem, tika izstrādāti šādi priekšlikumi: ražošanas ēku platības paplašināšana, ražošanas jaudu palielināšana un kvalitātes sistēmas ieviešana meža stādu realizācijā. No iegūtiem datiem aprēķināta šo projektu ieviešanas rezultātā iegūtā ekonomiskā efektivitāte un izteikti priekšlikumi uzņēmuma darbības attīstībai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Stivriņa, I. Mežsaimniecības uzņēmuma darbības attīstības stratēģija: Maģistra darbs Vadītājs Jakubāne J.. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 80 lpp
Atslēgas vārdi Mežsaimniecības uzņēmuma darbības attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Development Strategy of a Forestry Enterprise
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 14:12:49