Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Rīgas ielu slēgtās ūdens atvades sistēmas analīze un izvērtējums” („Autoceļa Sieksāte - Rudbārži tehniskais projekts”)
Nosaukums angļu valodā „Closed Water System Analysis and Evaluation of Riga Streets ” („Technical Project of Road Sieksate-Rudbarzi”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lekt. A.Paeglītis
Recenzents doc. J.Bidzāns
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības fakultātes, Transportbūvju institūta piektā kursa studenta Jura Kučika bakalaura darba tēma Rīgas ielu slēgtās ūdens atvades sistēmas izvērtējums un analīze(Autoceļa Sieksāte Rudbārži tehniskais projekts). Bakalaura darbā apskatītā problēma ir laikā nenovadīts lietus ūdens un applūdušas Rīgas ielas. Izvirzītais mērķis: izpētīt Rīgas slēgtās ūdens atvades sistēmas un izvērtēt kādēļ stipru lietus gāžu laikā rodas plūdi, atrast kritiskākos punktus, un izvērtēt un rekomendēt variantus kā uzlabot lietus ūdeņu sekmīgāku aizplūšanu, nepiesārņojot apkārtējās ūdenstilpnes. Inženierprojekta ietvaros ir izstrādāts tehniskais projekts jauna autoceļa Sieksāte- Rudbārži izbūvei. Grafiskajā daļā ir piedāvāti divi trases novietojuma plāni, divi krustojuma varianti, vertikālais plāns, horizontālais plāns, satiksmes organizācija, divi garenprofili, caurtekas rasējums un šķērsprofili. Paskaidrojuma rakstā veikti nepieciešamie aprēķini, dots darbu apjoms, piedāvāti divi segas varianti un sastādīta tāme. Darbs sastāv no 122 lapaspusēm, kur ir 27 attēli, 25 tabulas, 9 rasējumi un 33 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Rīgas ielu slēgtās ūdens atvades sistēmas analīze un izvērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Closed Water System Analysis and Evaluation of Riga Streets
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 22:15:50