Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums A/S "Rīgas dzirnavnieks" darbinieku pēctecības un motivācijas nodrošināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of succession and motivation of employees of JSC "Rīgas dzirnavnieks"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psych., lekt.S.Reinfelde
Recenzents Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Neimane,G. A/S „Rīgas dzirnavnieks” darbinieku pēctecības un motivācijas nodrošināšanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja: Reinfelde, S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 71 lpp. Diplomprojekta apjoms: 71 lapas; darbā iekļautas 7 tabulas, 23 attēli, darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 24 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla motivēšanā un personāla apmācībā, interneta resursi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli un informācija no darbiniekiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikts uzņēmuma raksturojums, personāla vadīšanas vieta uzņēmumā, personāla raksturojums un analīze. Sniegts novērtējums par uzņēmuma iespējamajiem draudiem nenodrošinot speciālistu pēctecību. Novērtēta uzņēmumā pastāvošā motivācijas sistēma. Teorētiskajā daļā analizēti personāla motivēšanas un apmācības teorētiskie aspekti. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla apmācīšanai un motivācijas paaugstināšanai: • Esošo darbinieku attīstīšana, atlasot talantīgākos un apmācot pēc īpaši izstrādātas shēmas; • Studentu piesaistīšana uzņēmumam, lai nodrošinātu trūkstošo speciālistu pēctecību nākotnes vajadzībām; • Priekšlikumu izstrādāšana uzņēmuma esošās motivēšanas sistēmas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšana, Apmācības, Motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel Management, Training, Motivation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 20:22:33