Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika un tās nozīme Latvijas tautsaimniecībā”
Nosaukums angļu valodā “European Union Common Agricultural Policy and its Role in the Latvian Economy”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Lekt. O.Bogdanova
Recenzents
Anotācija Diplomdarbu izstrādāja Agnese Zute, darba nosaukums ir Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika un tās nozīme Latvijas tautsaimniecībā. Diplomdarbā ir analizēta Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika. Tiek apskatīta Lauku attīstības programma un tās pasākumi, kuri ir pieejami Latvijas lauksaimniekiem. Īpaša uzmanība ir veltīta platību maksājumu sistēmai. Darbā ir analizēti Latvijā izmaksātie platību maksājumi Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Sīkāk tiek apskatītas divas lielākās saimniecības, kuras atrodas Ziemeļkurzemes reģionā, lai uzskatāmāk varētu parādīt, cik platību maksājumi ir svarīgi Latvijas lauksaimniekiem. Kā arī izvirzīti priekšlikumi Latvijas lauksaimniecības politikas pilnveidošanai ES. Darba pirmajā nodaļā ir raksturota Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika, tās mērķi un nozīme, kā arī attīstības gaita no politikas ieviešanas brīža līdz mūsdienām. Otrajā nodaļā ir analizēta Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika pēc tās struktūras. Kā arī apskatīta Lauku attīstības programma un hierarhiskā secībā tajā iekļautie pasākumi. Trešajā nodaļā ir izvērtēta Latvijas tiešo maksājumu sistēma, kā arī Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbība, kura ir atbildīga par Latvijā izmaksāto Eiropas Savienības atbalstu administrēšanu Ziemeļkurzemes reģionā. Savukārt ceturtajā nodaļā ir sniegti dažādi priekšlikumi problēmām, kuras atzina aptaujātie lauksaimnieki, kā arī, lai uzlabotu Latvijas lauksaimniecības vispārīgu attīstību. Diplomdarba apjoms ir 66 lapas. Darbā ir 8 attēli un 6 tabulas. Kopumā izmantotas 48 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Darbs satur 6 pielikumus, kas apkopoti 8 lapās.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika
Atslēgas vārdi angļu valodā European Unions Common Agricultural Policy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 02:43:25