Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas tehniskie līdzekļi un to nozīme muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā”
Nosaukums angļu valodā “Customs Technical Means and their Role in the Detection of Violations of Customs Regulations”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba Muitas tehniskie līdzekļi un to nozīme muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā mērķis bija izpētīt Latvijas muitas tehniskos līdzekļus, to tehnisko stāvokli un novērtēt tehnisko līdzekļu nozīmi muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā, kā arī rast alternatīvās iespējas uzstādīto, bet neizmantoto Šķirotavas MKP dinamisko dzelzceļa svaru pielietošanu Indras MKP, kur tie tiktu pilnvērtīgi izmantoti līdz ar ko visi dzelzceļa MKP būtu nodrošināti ar svariem, kas palielinātu muitas pārkāpumu atklāšanas skaitu. Lai sasniegtu izvirzīto diplomdarba mērķi, tika izstrādāti sekojoši uzdevumi - izpētīt muitas kontroles un tehnisko līdzekļu izmantošanas regulējumu, apskatīt, kādi Latvijas muitai ir tehniskie līdzekļi, to tehnisko stāvokli un tā uzturēšanas izmaksas, apskatīt, kādi pārkāpumi tiek atklāti izmantojot tehniskos līdzekļus, analizēt dažādā griezumā statistikas datus, par muitas atklātajiem pārkāpumiem, par pārkāpumiem, kuri tika atklāti tieši ar skeneru un svaru palīdzību, analizēt tieši austrumu dzelzceļa MKP darbības rezultātus, pēc veiktās analīzes noteikt, kuros MKP Šķirotavas dinamiskie svari būtu visnepieciešamākie, izpētīt Šķirotavas MKP dinamisko svaru iepirkšanas līgumu un to noteikumus un izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus pētāmās problēmas risināšanai. Darba aktualitāte ir saistīta ar muitas tehniskajiem līdzekļiem, kuri netiek izmantoti vienā Latvijas muitas MKP, bet citos MKP tie ir nepieciešami un tieši šis jautājums nav risināts jau vairākus gadus. Šis tehniskais līdzeklis, kuru muita neizmanto ir dzelzceļa dinamiskie svari. Šobrīd tie atrodas Šķirotavas MKP. Svari tika iepirkti vairāk kā par 855 tūkstošiem latu un no uzstādīšanas brīža tie netiek izmantoti muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā. Tātad ir veikts iepirkums, lai aprīkotu Šķirotavas MKP, kas uz to brīdi, kad tos uzstādīja, 2009. gadā, vairs nebija nepieciešams, lai pildītu MKP funkcijas. Darba izpētes gaitā tika noskaidrots, ka Šķirotavas MKP dinamiskie dzelzceļa svari ir nepieciešami Indras MKP, kur netiek svērti vilcienu sastāvi, kuri izbrauc no Eiropas Savienības uz Krievijas Federāciju. Svarīgi ir tas, ka jaunu svaru iepirkšanai un uzstādīšanai valsts šobrīd neatvēlētu tik lielus naudas līdzekļus, kā tas bija iespējams, iepērkot Šķirotavas MKP dzelzceļa svarus, 2008. gadā, bet šos svarus demontējot un pārvietojot uz Indras MKP, varētu izmaksāt daudz mazāku summu. Līdz ar ko, ieguvums būtu visām iesaistītām pusēm - Šķirotavas MKP dzelzceļa svariem būtu praktisks pielietojums, Indras MKP būtu iespējama eksportu kravu kontrole un atklāt muitas noteikumu pārkāpumus, kas arī valstij ir izdevīgi, lai uz austrumu robežas būtu kārtība. Darbs sastāv no 3 daļām, uzrakstīts ir uz 91 lapaspusēm un uzskatāmākai iegūtās informācijas atspoguļošanai, tika ievietoti 44 attēli, 14 tabulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi tehniskie līdzekļi
Atslēgas vārdi angļu valodā technical means
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 08:35:32