Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Spriegumu lavīnu īpašību izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Research of voltage collapse characteristics"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs J.Barkāns
Recenzents I.Zicmane
Anotācija ANOTĀCIJA Darbs veltīts tīkla sprieguma lavīnu pētījumam. Ir zināms, ka viens no energosistēmu sabrukumu iemesliem ir tīkla elementu pārslodzes, kas rodas divos gadījumos: drošuma noteikumu pārkāpumu dēļ. vai noslogoto līniju atslēgšanas gadījumos, pārdaloties jaudas plūsmām uz darbā palikušām līnijām. Procesu parametru izmaiņas raksturi un to parametri šajos gadījumos nav pilnīgi noskaidroti. Procesi līnijās galvenokārt atkarīgi no aktīvo jaudu plūsmām. Sakarā ar to, ka pieaugot aktīvām jaudām tajās kvadrātiski aug reaktīvās jaudas zudumi, rodas līdz tam nebijušās reaktīvās jaudas plūsmas, izraisot garenisko spriegumu krituma komponenšu pieaugumu, radot sprieguma pazeminājuma efektu līniju jaudas saņemšanas pusē. Procesi ir atkarīgi no ekvivalento līniju garumiem un to nomināliem spriegumiem. Darba uzdevums – noskaidrot režīmu parametrus, no kuriem būtu jādistancējas. Darbā apskatīti procesi, novērojami 330; 400 un 500 kV dažādu līniju garuma tīklos. Etalona raksturlīknes iegūtas, izmantojot „Mustang” programmu pilnā parametru izmaiņas diapazonā līdz pat aprēķinu nesaiešanas stāvoklim, kas liecina par statiskās stabilitātes sabrukumu. Procesi apskatīti nosauktās vienībās, attiecinātās pret līniju naturālām jaudām. Analīzēs iegūti turpmākiem darbiem svarīgi rezultāti. Procesu raksturu vispārinājumiem ir izmantotas kvadrātisko polinomu izteiksmes, kas ļauj izprast procesu dabu. Iegūtos rezultātus turpmāk varēs izmantot, risinot energosistēmu aizsardzības uzdevumus no sabrukumiem. Darba kopapjoms ir 112 lappuses, tas satur 75 attēlus, 31 tabulas, tajā ir autsauces uz 6 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi sprieguma lavīna
Atslēgas vārdi angļu valodā research of voltage collapse characteristics
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 13:04:24