Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pārdošanas veicināšanas pasākumi ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Sales promotion activities in a production company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Ločmele L. (2012) Bakalaura darba tēma: Pārdošanas veicināšanas pasākumi ražošanas uzņēmumā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt metāla durvju virzīšanu ražošanā, kas ļautu izdarīt secinājumus par uzņēmumā ražotajiem produktiem, cik efektīvi ir tos ražot un izpētīt produkta virzīšanu Latvijas tirgū. Pirmajā darba daļā autore apskata teorētisko izklāstu par produkta virzīšanu ražošanā, un galvenos produktu virzīšanas veidus reklāmu, pārdošanas veicināšanu, sabiedriskās attiecības un tiešo tirdzniecību. Otrajā bakalaura darba daļā tiek izanalizēta un izpētīta SIA PORTAS darbība un tās ražotā produkta - metāla durvju raksturojums un noiets, atklājot pozitīvos aspektus un trūkumus, kā arī izstrādāt secinājumus, kas saistīti ar izvēlētā produkta izpēti un plāna izstrādāšanu Latvijas tirgum. Nobeigumā tiek izveidots īstermiņa SIAPORTAS produkta virzīšanas plāns. SIA PORTAS ir stabils uzņēmums ar tendenci attīsties un modernizēties. Darba sastāv no ievada, divām nodaļām, un nobeiguma. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 7 att., 13 tab., bibliogrāfija 22 vien.
Atslēgas vārdi Pārdošanas veicināšanas pasākumi ražošanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Sales promotion activities of Production Company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 17:29:52