Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Individuālā komersanta nodokļu nomaksas sistēmas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the System of Tax Payments by Individual Entrepreneurs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autore: Jekaterina Saute Darba nosaukums: Individuālā komersanta nodokļu nomaksas sistēmas analīze. Diplomdarbs Zinātniskais vadītājs: V. Gurkovska, Mg. oec., doc. Darba apjoms: 67 lpp., 40 bibliogrāfiskie avoti, 7 pielikumi, 15 tabulas, 11 attēli. Darbs izstrādāts ekonomikas nozarē. Tas sastāv no trim pamatdaļām: 1. Individuālās uzņēmējdarbības formas Latvijā; 2. IK I. Ivanovs darbības analīze un salīdzinājums; 3. IK saistības pret valsts budžetu. Pētījuma objekts ir IK I. Ivanovs nodokļu nomaksas analīze. Pētījuma priekšmets ir IK I. Ivanovs nodokļu nomaksas analīzes izpētes aspekti. Pētījuma mērķis ir pamatojoties uz individuālā komersanta "I.Ivanova" atskaišu datiem veikt analīzi un aprēķinus, nosakot kādu nodokļu maksāšanas veidu ekonomiski izdēvīgāk piemērot konkrētam uzņēmējam. Pētījuma bāze Diplomdarba izstrādē izmantota literatūra latviešu un krievu valodā. Tika izpētīti un izanalizēti par finanšu analīzi un nodokļu nomaksas prasībām sekojoši informācijas avoti: LR likumdošana un citi normatīvie akti, dati no statistikas krājumiem, periodiskas preses materiāli, interneta resursi, kā arī IK I. Ivanovs finanšu pārskati. Pētījumu metodes: vispārzinātniskās pētījumu metodes: monogrāfiskā metode, grafiskā metode, aprēķinu konstruktīvā metode; specifiskās pētījumu metodes: institucionālā analīze, dokumentu analīze, statistisko pētījumu metodes (statistisko rādītāju aprēķināšana, datu apkopošana, grupēšana, analīze). Pētījuma uzdevumi: izklāstīt Latvijas Republikā spēkā esošus individuālās uzņēmējdarbības tiesiskās regulēšanas principus un komercdarbības pamatīpašības; sniegt priekšstatu par nodokļu nomaksas analīzes būtību; veikt IK I. Ivanovs darbības organizācijas novērtējumu un nodokļu nomaksas analīzi; salīdzināt IK I. Ivanovs saimnieciskās darbības īpatnības, mainot komercdarbības tiesisko formu; noteikt individuālā komersanta saistības pret valsts budžetu; izstrādāt secinājumus par IK I. Ivanovs darbības novērtējumu un sniegt priekšlikumus par attīstības iespējām. Pētījuma aktualitāte Latvijā apmēram 90% no visiem uzņēmumiem ir uzņēmumi, kuros darbinieku skaits ir līdz 250 cilvēkiem un, kas kopumā nodrošina lielāko daļu darbavietu valstī. Šie uzņēmumi būtiski nosaka Latvijas nākotnes attīstību un līdz ar to arī nākotnes sniegtās iespējas. Uzņēmējdarbības straujā attīstība dažu gadu laikā ir izveidojusi plašu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) sektoru Latvijā. Mazie uzņēmumi ir svarīgs faktors valsts stabilizācijā tāpēc, ka daudzas pārejas perioda problēmas, kas saistītas ar bezdarbu, var atrisināt vai arī mazināt tās ar mazās uzņēmējdarbības attīstības palīdzību. Ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, diplomdarba ietvaros autore vēlas veikt individuālā komersanta nodokļu nomaksas analīzi, kas uzskatāmi parādīs, cik lielu ieguldīju ekonomiskajā izaugsmē spēj sniegt viens konkrēts uzņēmējs.
Atslēgas vārdi individuālāis komersants
Atslēgas vārdi angļu valodā Individual Entrepreneurs
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 11:15:44