Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Karstā ūdens sagatavošana ar rekuperācijas un siltumsūkņa pielietošanu.
Nosaukums angļu valodā Preparation of Hot Water Using Heat Pump and Recuperation.
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders M.sc.ing. Artis Dreimanis
Recenzents Dr.habil.sc ing. N.Zeltiņš
Anotācija Diplomdarba tēma ir Karstā ūdens sagatavošana ar rekuperācijas un siltumsūkņa pielietošanu, kuras ietvaros tika apskatīta karstā ūdens sagatavošanas sistēma un tās process, ar mērķi paaugstināt tās efektivitāti. Šī diplomdarba mērķis ir veikt pētījumu par to, kā siltuma sūkņa un kanalizācijas notekūdeņu rekuperācijas iekārtas pielietošana ietekmēs karstā ūdens sagatavošanas procesu. Izskatīt, kā mainīsies saražotās centralizētās siltumapgādes KM siltumenerģijas patēriņš. Vai var pielietot esošo patērētās siltumenerģijas sadales kārtību namam, ar uzstādīto rekuperācijas iekārtu. Darba apraksts: Darba ietvaros tika aprakstīta sistēma karstā ūdens sagatavošanai ar rekuperācijas un siltuma sūkņa palīdzību. Veikta siltumenerģijas patēriņa analīze karstā ūdens sagatavošanai deviņstāvu daudzdzīvokļu mājai, par pēdējiem diviem gadiem. Apskatītajā mājā 2011.g. sākumā tika uzstādīta karstā ūdens sagatavošanas sistēma ar kanalizācijas notekūdens siltumenerģijas rekuperāciju un siltuma sūkņa pielietošanu, kas dod iespēju uzsildīt karsto ūdeni saimnieciskām vajadzībām līdz 50C, neizmantojot siltumenerģiju no centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ir veikts aprēķins par CO2 izmešu izmaiņu, ja pielieto darbā apskatīto iekārtu. Namam, kurā ir uzstādīta karstā ūdens sagatavošanas sistēma ar siltuma sūkni, nav iespējas izmantot esošo patērētās siltumenerģijas sadales kārtību. Līdz ar to tiek piedāvāta patērētās siltumenerģijas sadales kārtība namam, kas atrodas Loka maģistrāle 23, Jelgavā. Ir arī veikts aprēķins par to, cik ātri atmaksāsies uzstādītā iekārta, ņemot vērā energoresursu tarifu kāpumu un siltumenerģijas pieprasījuma izmaiņas. Rezultātā, balstoties uz veiktā darba rezultātiem, ir piedāvātas sistēmas izmantošanas iespējas Latvijas tirgū. Darbs sastāv no 60 lappusēm, tajā skaitā 9 ilustrācijas, 3 grafiki, 10 tabulas, 22 literatūras avoti un 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi karstā ūdens sagatavošana, rekuperācija, siltuma sūkņis, siltumenerģijas sadales kartība
Atslēgas vārdi angļu valodā preparation of hot wather, recuperation, heat pump, method of calculation of consumted heat energy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2012 21:29:54