Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Datorprogrammu izmantošanas iespējas ielu un laukumu projektu izstrādes automatizēšanā"; inženierprojekts "Komunālās ielas rekonstrukcija posmā no Sliežu ielas līdz Dostojevska ielai Daugavpilī"
Nosaukums angļu valodā "Possible Application of Computer Software for the Automation of Street and Square Designs"; Engineering Design Project "Reconstruction of Komunālā Street in Section from Sliežu Street to Dostojevska Street in Daugavpils"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs asoc.prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Darbs izstrādāts divās daļās: bakalaura darbs Datorprogrammu izmantošanas iespējas ielu un laukumu projektu izstrādes automatizēšanā un inženierprojekts Komunālās ielas rekonstrukcija posmā no sliežu līdz Dostojevska ielai Daugavpilī. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām. Ievadā autors iepazīstina ar darba tēmas aktualitāti un uzstāda pamatnoteikumus turpmākā darba attīstībai. 2. un 3. daļā autors apraksta būvprojekta ceļu daļas izstrādes pamatsoļus un izpēta ielu un laukumu projektu izstrādes specifiku. 4. daļā autors izvērtē iespējamos projekta izstrādes automatizēšanas soļus, pēc kuras autors izdara secinājumus par automatizēšanas procesa lietderību. Nobeigumā autors piedāvā vienu no praksē izstrādātajiem automatizācijas paraugiem. Bakalaura darba apjoms ir: 39 lpp.; 11 attēli; 1 tabula. Inženierprojekts veidots kā ielas rekonstrukcijas projekts minētajā posmā, balstoties uz projektēšanas uzdevumu u.c. izejas datiem, kas iegūti no autora darba vietas SIA E. Daniševska birojs. Darba uzdevumā noteikts veikt esošās ielas rekonstrukciju minētajā posmā, papildus paredzēt gājēju ietves nepieciešamajos posmos, izvērtēt caurtekas rekonstrukcijas nepieciešamību un projektēt perspektīvo ielu krustojumu. Inženierprojekta apjoms ir: 26 rasējumi; 4 attēli; 64 tabulas. Darbā veidotas atsauces uz 14 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Datorprogrammas AutoCAD Civil3D Microsoft Office Projektēšana Automatizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Software AutoCAD Civil3D Microsoft Office Technical design Automation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 16:49:51