Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums 3-Hinuklidēnola enantiomēru tīrības analīzes hromatogrāfiskās iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibility of chromatographic determination of optical purity of 3-quinuclidinol enandiomers
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. J.Millers, Mg. chem. D. Ruskovs
Recenzents Dr. sc. ing. I. Šperberga
Anotācija Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kuri izdoti laikā no 1976. līdz 2012.g. Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par 3-hinuklidinola ķīmiskajām un farmaceitiskajām īpašībām, tā enantiomēru detektēšanas iespējam ar gāzu hromatogrāfiju un augsti efektīvu šķidruma hromatogrāfiju, tā enantiomēru racemizācijas cēloņiem un iespējamiem racemizācijas mehānismiem, kā arī par 3-R-hinuklidinola ahirālajām un hirālajām derivatizācijas reakcijām, lai paaugstinātu tā detektēšanas UV-absorbētspēju. Eksperimentālā daļa veltīta 3-R-hinuklidinola hirālās tīrības noteikšanas analīzes metodes izstrādei, pamatā ar ķīmisko derivatizāciju, un tās specifiskai validācijai, izdarīti secinājumi par 3-R-hinuklidinola racemizāciju solifenacīna sukcināta sintēzes laikā. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 93 lpp (neieskaitot pielikumus), izmantoti 52 literatūras avoti, darbā ir 24 attēli, 33 tabulas, 19 pielikumi.
Atslēgas vārdi HIRĀLĀ HROMATOGRĀFIJA, ANALĪZES METODES IZSTRĀDE UN VALIDĀCIJA, 3-R-HINUKLIDINOLS,DERIVATIZĀCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā CHIRAL CHROMATOGRAPHY,ANALYTICAL METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION,3-R-QUINUCLIDINOL,DERIVATIZATION
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2012 13:19:08