Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Savietoto jumtu izbūves efektivitāte un trūkumi"; diplomprojekts "Daudzfunkcionāla sporta zāle Aizputē, Ziedu ielā 7"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency and Drawbacks of Combined Roof Constructions"; Diploma Project "Multi-purpose Gymnasium at 7 Ziedu Street in Aizpute"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Noviks
Recenzents Aivars Lākutis
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām pētījumu daļas un inženierprojekta. Diplomdarba pētījumu daļas tēma ir Savietoto jumtu izbūves efektivitāte un trūkumi un inženierprojekta tēma ir Daudzfunkcionālas sporta halles būvniecība Aizputē. Pētījumu daļā tiek aprakstīti savietoto jumtu veidi, izbūves efektivitāte un trūkumi, izbūves pamatprincipi, aprakstītas jaunās tehnoloģijas savietoto jumtu izbūvē, veikts salīdzinošais tāmju aprēķins savietotā taisnā jumta izbūvei un slīpā jumta izbūvei ar bēniņiem. Inženierprojekta daļā tiek aprakstīts ēkas konstruktīvais risinājums, apdares pielietojums, inženiertehniskais nodrošinājums, būvdarbu veikšanas organizācija, aprakstīti darba drošības, drošības tehnikas un apkārtējās vides aizsardzības jautājumi, veikti norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini, galveno nesošo konstrukciju aprēķini, tāmju aprēķini. Šai daļai izstrādāti tehniski rasējumi, plāni uz 13 A1 izmēra lapām. Lai izstrādātu diplomdarbu tika izpētīti dažādi Latvijā spēkā esošie normatīvie akti, standarti, konstrukciju aprēķinu literatūra, u.c. ar būvniecību saistīti literatūras avoti. Diplomdarba izstrādāšanas rezultātā tiek iegūts tehniskais projekts sporta halles būvniecībai un uzzinātas savietoto jumtu izbūves īpatnības un principi. Diplomdarbā dažādi dati ir apkopoti uz 109 lapām, 23 tabulās un 41 attēlā. Lai veiktu diplomdarba izstrādi tika izmantoti 20 dažādi literatūras avoti, kas iekļauti izmantotās literatūras un avotu sarakstā.
Atslēgas vārdi Savietotie jumti, Daudzfunkcionāla sporta zāle
Atslēgas vārdi angļu valodā Combined roof, Multi-purpose Gymnasium
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 09:28:20