Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kvalitatīva darbaspēka loma Valsts ieņēmumu dienesta darbības nodrošināšanā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of the Labour Force Quality for Ensuring the Operation in the State Revenue Service”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba temats ir Kvalitatīva darbaspēka loma Valsts ieņēmumu dienesta darbības nodrošināšanā. Personāla vadīšana ir nozīmīgs posms ikvienā organizācijā, arī Valsts ieņēmumu dienestā. VID personāls veic valsts ekonomikai, uzņēmumu interešu aizsardzībai un pilsoņu drošībai nozīmīgas funkcijas, tāpēc ir svarīgi, lai tik nozīmīgs valsts civildienests būtu nodrošināts ar profesionāliem, kvalificētiem, labi apmācītiem un motivētiem darbiniekiem. VID viens no būtiskākajiem darbības virzieniem ir darba efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, kuru lielā mērā nosaka personāla profesionalitāte. Diplomdarba pētījuma objekts ir Valsts ieņēmumu dienesta darbības principi. Pētījuma priekšmets personāla kvantitatīvo un kvalitatīvo faktoru nozīme Valsts ieņēmumu dienesta darbībā. Diplomdarba mērķis ir veikt Valsts ieņēmumu dienesta darbības analīzi, kas ietver personāla kvalitāti noteicošu faktoru izpēti un sadarbības iespēju novērtējumu ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, ir izstrādāti konkrēti uzdevumi: kā teorētiskās bāzes analīze, VID personāla kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze un aptaujas rezultātu, ekspertu viedokļu un faktu sintēze. Mērķa sasniegšanai ir izveidota noteikta nodaļu un apakšnodaļu secība, kurās iekļauti šādi pētāmie jautājumi: darba pirmajā nodaļā tiek pētīti personāla vadības un VID darbības galvenie principi; darba otrajā nodaļā tiek veikts novērtējums VID personāla sastāvam gan no struktūras, gan kvalitātes faktoru viedokļa; darba trešajā nodaļā tiek izvērtēta izglītības un prakses nozīme darba tirgū, kā arī tiek meklēti risinājumi VID personāla attīstībai. Darba izstrādes laikā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Diplomdarbs ir pielietojums teorētiski kā konspekts studentiem mācību procesā, apgūstot personāla vadības jautājumus un iepazīstoties ar studiju procesa sastāvdaļu praksi. Šis darbs ir arī kā informatīvs materiāls par VID personāla attīstības tendencēm laika posmā no 2007. gada līdz 2012.gadam. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, darbā ir 69 lapas, datu atspoguļošanai izmantoti 13 attēli, 2 tabulas un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Personāls, kvalitāte, izglītība, prakse
Atslēgas vārdi angļu valodā Staff, quality, education, practice
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 13:21:38