Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Personāla darba izpildījuma novērtēšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for assessing personnel performance”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autors: Daina Černovska Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec.,B.psych. Diplomprojekta temats: „Personāla darba izpildījuma novērtēšanas projekts” Diplomprojekta apjoms: 70.lpp, 13.tab., 22.att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādes gaitā izmantoti 32 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, zinātniskā literatūra darba izpildījuma novērtēšanā, kā arī uzņēmuma iekšējie publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tiek sniegts SIA „VĒRSIS RO” darbības vispārīgs raksturojums, veikta personāla skaita, sastāva un kustības analīze laika periodā no 2008.gada līdz 2011.gadam, tiek veikta personāla darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas analīze. Diplomprojekta Teorētiskajā daļā tiek apkopota speciālajā literatūrā pieejamās darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas metodes. Sniegts ieskats to ieviešanā un realizēšanas iespējas. Diplomprojekta Aprēķinu daļā tiek izstrādāti autotransporta un traktortehnikas vadītāju, vidējā un zemākā līmeņa vadītāju darba izpildījuma novērtēšanas projekti. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Černovska, D. Personāla darba izpildījuma novērtēšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga:RTU, 2012. - 70.lpp.
Atslēgas vārdi Personāla darba izpildījuma novērtēšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for assessing personnel performance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 17:48:55