Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Skultes ostas attīstība un infrastruktūras uzlabojumi"
Nosaukums angļu valodā "Development and infrastructure improvements of Skulte harbour"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Auziņš
Recenzents J.Štrauhmanis
Anotācija Autore savā maģistra darbā un inženierprojektā ir izvēlējusies izpētīt „Skultes ostas attīstību un infrastruktūras uzlabojumus”. Skultes osta atrodas Rīgas jūras līča austrumu piekrastē, 55 km attālumā no Rīgas. Osta pēdējos gados ir strauji paplašinājusies, tai ir liels potenciāls augt un kļūt vēl spēcīgākai un modernākai. Darbā autore kā galveno mērķi ir izvirzījusi ostas attīstību un iespējamos infrastruktūras uzlabojumus. Trokšņa mērīšana un kartēšana izvēlēta kā pamatnosacījums tālāko attīstības scenāriju veidošanai. Autore darbā izpētījusi un ieplānojusi vairākus iespējamos ostas attīstības veidus. Apskatīta iespēja izveidot jaunu kravas pārvadājumu termināli jeb ro – ro termināli, kas ļautu ostai piesaistīt jaunus kravas pārvadājumu veidus – kravas automašīnas, konteinerus un pasažierus. Izpētītas arī jahtas ostas un akmeņu drupināšanas laukuma perspektīvas. Trokšņa mazināšanas pasākumu izpēte, autores prāt, ir viens no svarīgākajiem ieguldījumiem vides kvalitātes uzlabošanā. Visas attīstības vīzijas attēlotas grafiski. Maģistra darbs ar inženierprojektu sastāv no 123 lapām, 56 attēliem, 19 tabulām un 15 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Skultes osta, ostas attītsība, infrastruktūras uzlabojumi, trokšņu mērīšana, ro-ro, kartēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Port of Skulte, Infrastructure Improvements, Noise mesurments, mapping, ro-ro cargo terminal
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2012 15:18:28