Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Izmaksu vadīšanas problēmas transporta uzņēmumā "
Nosaukums angļu valodā "Cost management problems in a transport company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof., Dr.oec. N.Lāce
Recenzents asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Latvija jau kopš seniem laikiem ir bijusi saistīta ar jūru, kuģiem un preču tranzītu. Latvijas ostas savu nozīmi gadu gaitā nav zaudējušas, tās joprojām sekmīgi pilda savu pamatuzdevumu būt par vārtiem starp jūru un sauszemi. Pavisam nesen Latvija piedzīvoja ekonomisko krīzi visā valstī, un tās sekas vēl tagad ir jūtamas samazinājās uzņēmumu skaits, palielinājās bezdarbs, samazinājās patērētāju pirktspēja, samazinājās preču sortiments. Liela daļa uzņēmumu bankrotēja, bet tie, kas ir izturējuši šādu pārbaudījumu, šobrīd meklē risinājumus kā samazināt savas izmaksas. Šajā darbā tiek veikts loģistikas operāciju un dažādu loģistikas ķēdes dalībnieku loģistikas operāciju pētījums, analīze un sistematizācija. Analīzes gaitā galvenā uzmanība tika veltīta gatavas produkcijas piegādei no kravas sūtītāja kravas saņēmējam, izdalot tādā veidā loģistikas ķēdes, kurās funkcionē jūras, dzelzceļu un automobiļu transports, terminālis, uzņēmums ekspeditors. Loģistikas izmaksu klasifikācijas izstrāde ir diezgan svarīga kravas īpašniekam, tā kā var būt par pamatu, lai noteiktu izmaksu tipus, avotus un lielumu loģistikas operācijām. Darba pētīšanas objekts ir transportu ekspedīcijas uzņēmums Nurminen Maritime Latvia, kurš specializējas kravas starptautiskos pārvadājumos ar jūras, dzelzceļu un automobiļu transportu (multimodāliem pārvadājumiem). Par pētīšanas priekšmetu tika pieņemta izmaksu vadīšana kravas piegādes loģistikas ķēde starptautiskajā satiksmē. Darba mērķis ir kravas multimodālo pārvadājumu logistikas ķēžu izmaksu vadīšanas modeļa izstrāde un ieviešana. Tika izvirzīta hipotēze, ka loģistikas ķēdes veidošanas laikā izstrādajot un pielietojot noteiktu algoritmu ļauj samazināt pārvadājuma izmaksas par 5 %. Atbilstoši pētījuma mērķim, darba uzdevumi bija šādi: 1) apskatīt loģistikas procesus; 2) apskatīt eksistējošas loģistikas izmaksu klasifikācijas un izanalizēt to vadīšanas problēmas loģistikas ķēdēs; 3) izpētīt un strukturēt operāciju kopumu loģistikas ķēdēs; 4) izpētīt izmaksu sastāvu un struktūru jūras, dzelzceļu, automobiļu transporta, termināļa uzņēmumos, ekspeditoru uzņēmumā; 5) izstrādāt loģistikas izmaksu klasifikācijas pēc līdzīgam operācijam loģistikas ķēdē un tās posmos; 6) izstrādāt izmaksu optimizācijas algoritmu loģistikas ķēdē un pārbaudīt to efektivitāti uz reāla kravas pārvadājuma piemērā. Darba praktiskais nozīmīgums ir tajā, ka tiek pielietots piedāvātais loģistikas izmaksu klasifikācijas variants - izmaksu vadīšanas metode iekš eksistējošām loģistikas ķēdēm. Loģistikas ķēdes dažādu dalībnieku precizēta operāciju sastāva lietošana ļauj atvieglot kravas īpašnieku darbu tarifa formēšanas procesā un ļauj precīzi noteikt ekonomijas avotus. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Ievadā tika pamatota tēmas aktualitāte, nostādīts mērķis un noformulēti pētījuma uzdevumi, noteikts pētīšanas objekts un priekšmets, raksturots zinātnes jauninājums, teorētisks un praktisks iegūto rezultātu nozīmīgums. Pirmajā daļā tika pamatota loģistikas izmaksu pētīšanas nepieciešamība, to vadīšana, sistematizēsana un klasificēšana. Tika veikta dažādu loģistikas izmaksu definīciju analīze, tika izdalītas loģistikas funkcionālajas nozares. Tika veikta dažādu loģistikas izmaksu klasifikāciju analīze. Otrajā daļā tika veikta dalībnieku loģistikas operāciju analīze un sistematizācija pētamās loģistikas ķēdes. Tika izstrādāts izmaksu optimizācijas algoritms, kuru lietošana praksē ļauj ietaupīt kā pasūtītāja laiku, tā arī finansiālos resursus uz kravas piegādi. Trešajā daļā - tika veikts izmaksu optimizācijas algoritma lietderīguma pārbaude, par piemēru izmantojot konteineru partijas piegādes variantu no Bremerhavenas Afganistānā.
Atslēgas vārdi IZMAKSU VADĪŠANA, TRANSPORTA NOZARE, LOĢISTIKAS ĶĒDE
Atslēgas vārdi angļu valodā COST MANAGEMENT, TRANSPORT AREA, LOGISTICS CHAIN
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 12:20:17