Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Ieņēmumus nesošo objektu vērtēšana
Nosaukums angļu valodā Revenue-bearing object evaluation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., doc.(pr.) Jānis Mežiels
Recenzents Mg.oec., RD PIP galv.ekon. S.Geipele
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts par tēmu Ieņēmumus nesošo objektu vērtēšana. Tas ir izstrādāts nekustamo ieņēmumus nesošo objektu vērtēšanas metožu pielietošanas īpatnību analīzei un to pilnveidošanai, galveno uzmanību veltot biroju ēku vērtēšanai. Izvēlētās tēmas aktualitāti akcentē, tā saucamais cenu burbulis nekustamo īpašumu tirgū, kā rezultātā radās nopietnas problēmas gan nekustamo īpašumu projektu attīstītājiem, kas nespēj realizēt iesāktos projektus, gan arī komercbankām, kuras pirms krīzes sākuma aktīvi nodarbojās ar hipotekāro kreditēšanu, izsniedzot kredītus uz īpaši labvēlīgiem nosacījumiem pret ķīlu ar nepamatoti paaugstinātu vērtējumu un šodien ir nelabvēlīgā situācijā, jo kritās gan ķīlas objektu vērtība, gan arī aizņēmēju maksātspēja. Šobrīd, pēc dažādu ekspertu viedokļa, nekustamo īpašumu tirgus ir sasniedz zemāko punktu, tomēr tas jau vismaz 2 gadus paliek neaktīvs, darījumu skaits ir ierobežots, bet tiem darījumiem, kas tomēr notiek, nepieciešams piesardzīgs, konservatīvs vērtējums, kas balstās uz vairākām metodēm un ņem vērā situāciju tirgū. Lai korekti novērtētu nekustamo īpašumu objektu, jāizprot cenu veidošanās mehānisms nekustamo īpašumu tirgū, kā arī tirgus attīstību veicinošos faktorus. Līdz ar to, diplomprojekta pirmajā daļā ir aplūkoti nekustamā īpašumu tirgus teorētiskie aspekti, tai skaitā tirgus cikli un nekustamo īpašumu cenu ietekmējošie faktori, kā arī nekustamo īpašumu vērtēšanas metodes un standarti. Otrā daļā ir analizēta Latvijas biroju tirgus attīstība un ar 3 dažādām metodēm novērtēts biroju centrs Astras Biroji. Trešajā daļā, balstoties uz veikto pētījumu ir atklātas galvenās problēmas ieņēmums nesošo objektu vērtēšanā krīzes situācijā un piedāvāti priekšlikumi to risināšanai. Ceturtajā daļā tiek aplūkotas ekoloģiskās un darba aizsardzības prasības projektējot, būvējot un labiekārtojot birojus. Atslēgas vārdi: nekustamais īpašums, biroju tirgus, nekustamo īpašumu vērtēšana, ienākumu metode, salīdzināmo darījumu metode, izmaksu metode, nekustamo īpašumu tirgus krīze. Diplomprojekta apjoms ir 100 lappuses. Tās sastāv no 22 tabulām, 15 attēliem un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi Ieņēmumus nesošo objektu vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Revenue-bearing object evaluation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 16:13:24