Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas izvērtējums Naujenes pagasta pārvaldē”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Administration of Real Estate Tax in the Naujenes Rural Municipality District”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Darba nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas izvērtējums Naujenes pagasta pārvaldē Diplomdarbs ir veidots trīsdaļīgi: Teorētiskajā daļā aplūkota Latvijas Republikas nodokļu sistēma, nekustamā īpašuma nodoklis, tā vēsture un būtība. Otrajā jeb analītiskajā daļā autors dod priekšstatu par Naujenes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas darbu. Praktiskajā daļā tiek veikta Naujenes pagasta pārvaldē konstatēto nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas problēmu analīze un risinājumi. Darba mērķis: veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas problēmu analīzi Naujenes pagasta pārvaldē, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus administrēšanas pilnveidošanai. Darba uzdevumi: 1. Īsi raksturot Latvijas Republikas nodokļu sistēmu; 2. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, un to izmaiņām laika gaitā, aplūkot nekustamā īpašuma nodokļa būtību un tā attīstību; 3. Iepazīties ar Naujenes pagasta pārvaldes struktūru un funkcijām; 4. Analizēt Naujenes pagasta pārvaldes nodokļu administrācijas darbību nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina veikšanā, iekasēšanas procesā, soda sankciju piemērošanā un atvieglojumu piešķiršanā; 5. Analizēt nodokļu administrēšanas principus saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa specifiku un Naujenes pagasta pārvaldes prasībām; 6. Apskatīt Naujenes pagasta pārvaldes ieņēmumus un izdevumus, analizēt to dinamiku; 7. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa prognozes analīzi, salīdzinot Daugavpils novada pašvaldības ar Naujenes pagasta pārvaldi; 8. Analizēt un rast risinājumus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas procesā konstatētām problēmām; 9. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus nodokļu administrēšanas efektivitātes uzlabošanai. Tā kā no 2007.gada līdz 2012.gadam likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” ir bijušas vairākas būtiskas izmaiņas, kļuva aktuāls jautājums par nekustamā īpašuma nodokli un tā administrēšanu. Nodokļu maksātājiem nav skaidrības par ko tieši jāmaksā nodoklis un kā tas tiek aprēķināts. Pēc autora domām, darbs dod atbildes uz daudziem mūsdienās aktuāliem jautājumiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kā arī palīdz labāk izprast Latvijas Republikas nodokļu sistēmu. Darba rezultāti var tikt izmantoti, iepazīstinot Latvijas studentus ar Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, kā arī pilnveidojot Naujenes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas procesu. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 7 apakšnodaļām, 3 tabulām, 18 attēliem, 12 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of Administration of Real Estate Tax in the
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2012 09:51:53