Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas eksporta attīstība un problēmas 21.gadsimtā”
Nosaukums angļu valodā „Development and problems of Latvian export in the 21st century”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Latvijas eksporta attīstība un problēmas 21. Gadsimtā. Darba autors: Ruslans Šarkevičs. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot eksporta nozīmi Latvijas ekonomikā, izanalizējot Latvijas eksporta situāciju un attīstības perspektīvas, izvērtējot Latvijas eksporta izmaiņas 21.gadsimtā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. 1. Eksports un tā nozīme Latvijā, 2. Latvijas eksporta dinamika un struktūras izmaiņas no 2000. līdz 2010.gadam, 3. Latvijas eksporta problēmu risinājumi. Bakalaura darba ietvaros pirmajā nodaļā tiek sniegts vispārējs Latvijas eksporta raksturojums. Latvijas eksporta būtība un nozīme valsts nacionālās ekonomikas funkcionēšanā. Izvērtēti Latvijas eksporta veicinošo iestāžu izveide un izmaiņas. Analītiskajā daļā tiek analizēta Latvijas eksporta situācija 21.gadsimtā, būtiskākās pārmaiņas eksporta tirgū. Latvijas eksporta galveno tirdzniecības partnervalstu sadarbības izmaiņas un to iemesli. Trešajā daļā tiek apskatītas Latvijas eksporta būtiskākās problēmas, salīdzinot un izvērtējot ārvalstu pieredzi eksporta problēmu risināšanā, kā arī tā veicināšanā. Darbā ir izteikti priekšlikumi, kā pilnveidot sniegtās eksporta veicināšanas pasākumus ar mērķi uzlabot to efektivitāti Bakalaura darba apjoms ir 50 lappuses. Darbā izveidoti 13 attēli. Izmantoti 30 literatūras avoti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Šarkevičs R. Latvijas eksporta attīstība un problēmas 21. Gadsimtā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Saulītis J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 50 lpp.
Atslēgas vārdi eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā export
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2012 00:21:28