Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga komunikāciju vadīšana tirdzniecības uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Marketing communications management in trading companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
Recenzents Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darba temats ir ,,Mārketinga komunikāciju vadīšana tirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darba apjoms: 62 lpp., 4 tabulas, 25 attēli. Darbā tika izmantoti 23 avoti. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām analītiskās daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Bakalaura darbā analītiskajā daļā tika apskatīta mārketinga komunikāciju vadīšanas būtība un veidi, ka arī pircēju loma mārketinga komunikāciju vadīšanā. Tika apskatīta arī mārketinga komunikāciju plānošana un organizēšana uzņēmumā un mārketinga komunikācijas budžeta plānošanas teorētiskie aspekti. Papildus tika apskatītas jaunākās tendences mārketinga komunikācijas vadīšanā. Literatūras analīze deva iespēju noteikt galvenos mārketinga komunikācijas vadīšanas aspektus. Bakalaura darba praktiskajā un aprēķinu daļā tika veikts iepirkšanas centra Olimpia apsaimniekojoša uzņēmuma SIA ,,Real Invest darbības apskats un tās mārketinga komunikācijas vadīšanas analīze. Īpaša uzmanība tika pievērsta pētījumam par mārketinga komunikācijas veiktajiem pasākumiem, lai noskaidrotu mārketinga komunikāciju vadīšanas efektivitāti. Darba gaitā tika salīdzināti SIA ,,Real Invest veiktie mārketinga komunikācijas pasākumi, un tas, ko klienti patiešām vēlētos sagaidīt no mārketinga komunikācijām. Tika secināts, ka mārketinga komunikācijas vadīšana ir elastīgs instruments, ar kura palīdzību var uzlabot uzņēmējdarības rezultātus. Pētījumu rezultātā tika konstatēts, ka SIA ,,Real Invest vislabāk izmantotais mārketinga komunikācijas kompleksa veids ir reklāma, tomēr pasākumu ekonomiskās efektivitātes sasniegšanai plašāk jāizmanto sabiedrisko saskarsmju iespējas, ka arī ir ieteicams uzlabot produktu veicināšanas pasākumus un jāpaagstina klientu apkalpošanas kvalitātes līmenis. Mārketinga komunikācijas efektivitātes uzlabošanai, uzņēmumam jāpalielina iepirkšanas centra Olimpia klientu skaits, uzlabojot veikalu un sortimenta piedāvājumu. Bakalaura darba iztrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, statistiskās datubāzes, žurnāli mārketinga nozarē, ka arī SIA ,,Real Invest nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi mārketinga komunikācijas, vadīšana, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing communications, management, marketing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 17:49:40