Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Bankas loma nodokļu parādu piedziņas procesā”
Nosaukums angļu valodā ”The Bank Role in Tax Debts Collection”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija Balstoties uz nemitīgo nodokļu parādu pieaugumu Latvijā un līdz šim ne sevišķi veiksmīgiem parādu piedziņas rezultātiem, izstrādāts diplomdarbs „Bankas loma nodokļu parādu piedziņas procesā”, kurā padziļinātāk tiek aplūkota viena no trim bezstrīda gadījuma nodokļu parādu piedziņas metodēm un izvērtēti tās sasniegumi. Darbu izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Liene Luika. Diplomdarba pētījuma objekts ir valsts izstrādātās nodokļu parādu piedziņas metodes ienesīgums, norakstot naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja konta kredītiestādē, savukārt pētāmais priekšmets ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu parādu piedziņas izpildrīkojuma pieņemšanas un izpildes kārtība VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt VID sūtīto izpildrīkojumu pieņemšanas un izpildes procesus bankā, kā arī ierosināt priekšlikumus to nepilnību uzlabošanai, līdz ar to arī valsts nodokļu ieņēmumu palielināšanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir noteikti sekojoši uzdevumi: 1) Iepazīt Latvijas valsts nodokļu sistēmas pamatprincipus; 2) Lai izprastu, no kā veidojas VID piedzenamie parādi, uzskaitīt valstī esošo nodokļu veidus un aprakstīt to būtiskākās iezīmes; 3) Gūt priekšstatu par nodokļu administrēšanas kārtību VID; 4) Izpētīt normatīvo bāzi, uz kādas balstās nodokļu parādu piedziņas piemērošana, norakstot naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja konta kredītiestādē; 5) Aprakstīt VID izpildrīkojumu pieņemšanas un izpildes procesu posmus VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”; 6) Analizēt nodokļu parādu apmērus VID sūtītajos izpildrīkojumos par 2009., 2010. un 2011.gadu; 7) Balstoties uz skaitliskiem aprēķiniem, noteikt, cik efektīvi darbojas nodokļu parādu piedziņas metode ar kredītiestādes starpniecību; 8) Izvērtēt konkrētās parādu piedziņas metodes administrēšanas galvenos trūkumus un nepilnības; 9) Balstoties uz vērtējumu, izstrādāt priekšlikumus, kas spētu likvidēt visas parādu piedziņas procesā esošās nepilnības un trūkumus. Autora diplomdarbā gūtās atziņas un izveidotos priekšlikumus praksē var pielietot gan kāda konkrēta banka un VID individuāli, gan arī plašāku izmaiņu veikšanas ietvaros – arī valsts sektors, tādējādi laika gaitā gūstot maksimālu efektu no konkrētās nodokļu parādu piedziņas metodes. Darbs visā kopumā var būt arī kā literatūras avots priekšstata gūšanai par kredītiestādes un nodokļu administrācijas mijiedarbību nodokļu parādu piedziņā. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, 6 nodaļām un 6 apakšnodaļām, ko kopā veido 65 lapaspuses un papildina 9 pielikumi. Tā sastāvā ietilpst 1 formula, 12 attēli un 3 tabulas. Darba veidošanā ir izmantoti 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi nodokļi, piedziņa, kredītiestāde
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes, debt, bank
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 06:46:05