Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Kulta ēku temperatūras un mitruma režīms"
Nosaukums angļu valodā "Temperature and moisture regime of cult building"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs A.Borodiņecs
Recenzents U.Pelīte
Anotācija J. Nazarovas maģistra darbs Kulta ēku temperatūras un mitruma režīms ir veltīts ar kulta ēku temperatūras un mitruma režīmu saistīto problēmu risinājumu analīzei. Darba pirmajā sadaļā ir aprakstītas kulta ēku īpašības, specifika un ar kulta ēku mikroklimatu saistītās problēmas, ka arī, balstoties uz normatīvo aktu prasībām, noteikti optimālie gaisa parametri. Darba otrā sadaļa ir veltīta temperatūras un mitruma režīma monitoringa pasaules pieredzes apskatam. Tajā ir aprakstītas kulta ēku temperatūras un mitruma režīma izpētes metodikas, kas tika pielietotas konkrēto kulta ēku temperatūras un mitruma režīma izpētei, šo pētījumu rezultāti un analīze, ka arī izstrādātās rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Darba trešajā daļā ir izstrādāta metodika temperatūras un mitruma režīma monitoringam un veikts Rīgas Visu Svēto pareizticīgo baznīcas temperatūras un mitruma režīma monitorings ar izstrādātas metodikas pielietojumu, ka arī sagatavotas rekomendācijas kulta ēkas temperatūras un mitruma režīma normalizācijai. Maģistra darba apjoms 79 lpp., 70 attēli, 9 tabulas. Darbā tika izmantots 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Kulta ēkas, Temperatūras un mitruma režīms, Monitorings
Atslēgas vārdi angļu valodā Cult Building, Temperature and Moisture Regime, Monitoring
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 15:10:07