Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu parādu administrēšanas problēmas”
Nosaukums angļu valodā “Problems of Tax Debt Administration”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Nodokļu parādu administrēšanas problēmas. Nodokļi katru gadu veido aptuveni 83 88% no budžeta ieņēmumiem, līdz ar to droši var apgalvot, ka nodokļiem ir noteicošā loma budžeta ieņēmumos. Ar nodokļu politiku var stimulēt un arī bremzēt atsevišķus uzņēmējdarbības veidus, nozares un tautsaimniecību kopumā. Tāpēc ļoti svarīgi ir izveidot efektīvu nodokļu sistēmu, kas nodrošina tautsaimniecības attīstību, cilvēku labklājību un lielākus budžeta ienākumus. Nodokļu administrēšana ir savstarpēji saistītu procesu kopums, kura mērķis ir nodrošināt nodokļu un nodevu ieņēmumu pilnīgu, savlaicīgu un taisnīgu iekasēšanu saskaņā ar nodokļu likumiem un kura ietver nodokļu maksātāju reģistrēšanu, nodokļu ieņēmumu uzskaiti, nodokļu kontroli, nodokļu parādu piedziņu un nodokļu maksātāju konsultēšanu. Darba uzdevumi: 1. Apskatīt nodokļu administrēšanas būtību un funkcijas; 2. Apskatīt parādu administrēšanas daļas funkcijas un uzdevumus; 3. Izpētīt parādu administrēšanas daļas piedziņas procesu; 4. Izanalizēt piedzīto parādu un veikto piedziņas darbību īpatsvarus. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar nodokļu administrēšanas funkcijām, kā arī ar Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parādu administrēšanas procesu, izanalizēt un izvirzīt priekšlikumus tā uzlabošanai un pilnveidošanai. Bakalaura darba nobeigumā doti secinājumi un priekšlikumi parādu administrēšanas procesa uzlabošanai. Bakalaura darbā veiktā analīze un pētījums pamatots ar LR likumiem, Ministru Kabineta noteikumiem, kā arī citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izmantojot VID nepublicētos materiālus, speciālo literatūru un elektroniskie informācijas avoti. Bakalaura darbs sastāv no 66 lapām un darba izstrādes gaitā tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi nodokļi VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes SRS Tax debt collection management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 14:08:15