Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „SELDIJS” stratēģiskās attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Strategic development project in SIA „SELDIJS””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta autore: Šmite Laine; diplomprojekta vadītājs: Normunds Balabka, lektors, Mg.oec. SIA Seldijs stratēģiskās attīstības projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadība 71 lpp., 19 att., 23 tab., 4 pielikumi, bibliogrāfija 30 nosaukumi latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskā daļas. Diplomprojekta mērķis ir: izveidot lauku tūrisma uzņēmuma SIA Seldijs stratēģiskās attīstības projektu, kas ļautu uzņēmumam piesaistīt vairāk klientus, palielināt uzņēmuma apgrozījumu un paaugstinātu konkurētspēju. Pirmajā darba daļā aprakstīta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, kur aprakstīts uzņēmums, produkts, konkurenti. Raksturota uzņēmuma darbības pēdējie divi gadi, kā arī izanalizēts SVID gan uzņēmumam, gan konkurentiem. Otrajā darba daļā aprēķināts tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas nodrošinājums, izveidojot treileru parka izveides projektu, mārketinga komunikāciju plānu un izbūvējot bērnu rotaļu laukumu. Trešajā darba daļā izveidota uzņēmuma klientu apmierinātības anketa un klientu datu bāze MS Access vidē. Ceturtajā darba daļā ir izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns, kā arī noteikts nepieciešamais finansējums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka kopumā tirgus attīstības tendences ir ar pozitīvu iezīmi, kas dod iespēju attīstīties un pilnveidoties līdzi tirgus prasībām un piedāvāt jaunus un jaunus pakalpojumus, tādēļ, lai šī pozitīvā tendence neizzustu, uzņēmumam jāizveido treileru parks, lai varētu nodrošināt pietiekošu skaitu gultasvietu klientiem lielos pasākumos.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskā daļas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Diplom besteht aus einer Einfhrung, vier Teile, Schlussfolgerungen und Vorschlge.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 22:46:04