Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu infrastruktūras pilnveidošanas iespējas moto transporta satiksmes drošības uzlabošanai” („Lielgabala- Dundagas mezgla Talsos risinājumi”)
Nosaukums angļu valodā „Road Infrastructure Development Opportunities for Motorcycle Traffic Safety Improvement” („Solutions of Lielgabala-Dundagas Junction in Talsi”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs inž. Z.Lazda
Recenzents inž. J.Liepiņš
Anotācija Bakalaura darba tēma: Ceļu infrastruktūras pilnveidošanas iespējas mototransporta satiksmes drošības uzlabošanai. Darba ietvaros izpētīta dažādu Eiropas valstu pieredze mototransporta satiksmes drošības uzlabošanā, kā arī veikta esošās Latvijas ceļu infrastruktūras analīze no motobraucēju drošības viedokļa. Darba noslēgumā atspoguļots pētījuma rezultātu apkopojums un izdarīti secinājumi par esošo situāciju un tās uzlabošanas iespējām. Inženierprojekta tēma: Lielgabala Dundagas mezgla Talsos risinājumi. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts rekonstrukcijas projekts neregulējamam vienlīmeņa krustojumam. Inženierprojekts sastāv no grafiskās daļas un paskaidrojuma raksta. Grafiskajā daļā ir izstrādāti rasējumi trim piedāvātajiem rekonstrukcijas variantiem, kā arī detalizēts ģenerālvarianta plāns, vertikālais plānojums, satiksmes organizācija, lietus kanalizācijas plānojums, garenprofils, šķersprofili un kalendārais plāns. Paskaidrojuma rakstā ir veikti nepieciešamie aprēķini, sastādīti būvdarbu apjomi un kalendārais grafiks, aprakstītas pielietojamās būvdarbu metodes, materiālu specifikācijas, darba drošības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī apkopoti būvdarbu veikšanai nepieciešamie materiāli. Bakalaura darba ar inženierprojektu apjoms ir 127 lapaspuses, kurās ietilpst 23 tabulas, 30 attēli un 1 grafiks. Pievienotas 3 pielikumu lapas. Darbā tika izmantoti 28 dažādi informatīvie avoti. Rasējumu skaits 10.
Atslēgas vārdi mototransports, satiksmes drošība, infrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā motorcycle, safety, infrastructure
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.01.2012 17:02:58