Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla mainības samazināšanas risinājumi uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Solutions for Minimizing Personnel Turnover in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec.,lekt. L.Kamola
Anotācija Maģistra darba autore ir RTU 2.kursa studente Bella Trifsika. Maģistra darba zinātniskais vadītājs RTU lektore, Mg.oec.Bc.psych. Iveta Ozoliņa- Ozola. Maģistra darbs ir izstrādāts par tematu Personāla mainības samazināšanas risinājumi uzņēmumā. Darba pētīšanas objekts ir uzņēmuma AS Swedbank filiāļu tīkls, savukārt darba pētīšanas priekšmets- AS Swedbank filiāļu tīkla klientu apkalpošanas speciālista amata grupas personāla mainības cēloņi un iespējamie risinājumi personāla mainības līmeņa samazināšanā. Lielais personāla mainības līmenis AS Swedbank filiāļu tīklā pēdējā gada laikā īpaši negatīvi ietekmējis klientu apkalpošanas servisa līmeni filiālēs, filiāļu tīkla kā struktūrvienības darbības rezultātus un iedragājis klientu apmierinātības līmeni. Ilgtermiņa personāla mainība un pastāvīgi nepilns darbinieku štats, negatīvi atsaucas uz darbinieku apmierinātību un tikai palielina personāla mainības līmeni vēl vairāk. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt augstā personāla mainības līmeņa cēloņus uzņēmuma AS Swedbank filiāļu tīklā un sniegt risinājumus personāla mainības līmeņa samazināšanā un personāla mainības cēloņu novēršanā. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomdarba kopējais apjoms ir 100 lapas. Darbs ietever 3 tabulas, 36 attēlus, 1 pielikumu, izmantota 1 formula. Darba izstrādē izmantoti 60 literatūras avoti, tajā skaitā profesionālā literatūra personāla vadīšanā, zinātniskā literatūra, interneta resursi, nozares informācijas avoti un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām- Analītiskās, Lietišķās pētījuma un Projekta daļas. Darba Analītiskajā daļā tika apskatīts personāla mainības jēdziens, tās cēloņi, kā arī personāla mainības ietekme uz uzņēmuma darbību. Apskatītas personāla mainības noteikšanas metodes. No teorijas perspektīvas apskatīti iespējamie personāla mainības līmeņa samazināšanas risinājumi. Tāpat analītiskajā daļā apskatīta finanšu starpniecības nozare Latvijā, uzņēmējdarbības vide, darba devēju, darbaspēka un personāla mainības līmeņu raksturojums nozarē. Lietišķajā pētījuma daļā tika analizēts uzņēmums AS Swedbank un tās filiāļu tīkls, tiek atklāta aktuālā personāla mainības līmeņa problēma uzņēmuma filiāļu tīklā- klientu apkalpošanas speciālistu pozīcijās, detalizēti analizēts personāla mainības līmenis un novērtēta tā ietekme uz uzņēmuma izmaksām. Detalizēti izskatīti personāla mainības cēloņi. Cēloņu analīzes rezultātā, noteikti nepieciešamie uzlabojumi uzņēmuma situācijas uzlabošanai. Projekta daļā, apkopojot pētnieciskā darba rezultātus, izdarīti secinājumi un priekšlikumu veidā piedāvāti konkrēti risinājumi personāla mainības līmeņa samazināšanai filiāļu tīklā klientu apkalpošanas speciālista pozīcijās, kā arī apskatīta personāla mainības cēloņu samazinošo risinājumu ieviešanas ietekme uz uzņēmuma rezultātiem, darbinieku un klientu apmierinātību.
Atslēgas vārdi darbinieks, darba devējs, personāla mainība, personāla mainības līmenis
Atslēgas vārdi angļu valodā employee, employer, personnel turnover, level of personnel turnover
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2013 02:35:31