Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumi CITES Konvencijas ietvaros”
Nosaukums angļu valodā “Measures of Customs Control within the Framework of CITES”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) konvencija (turpmāk konvencija) ir viena no visplašākajām konvencijām pasaulē, kurai ir pievienojušas 175 valstis. Konvencijas izveides priekšnosacījums bija starptautiskās tirdzniecības ar retiem un eksotiskiem dzīvniekiem un augiem intensitātes pieaugums, kas noveda vairākas sugas uz iznīkšanas sliekšņa. Konvencijas darbību pasaules mērogā nodrošina sadarbība starp konvencijas dalībvalstu kompetentajām institūcijām. Svarīga loma konvencijas veiksmīgās darbības nodrošināšanā ir profesionālai un precīzai muitas darbībai. Muitas kompetencē ietilpst aizsargājamo augu un dzīvnieku pāri robežai pārvietošanas kontrole, kā arī iespējamo pārkāpumu atklāšana un novēršana. Pārkāpumus konvencijas aizsargājamo dzīvnieku pārvietošanā pāri robežai nevar novērst pilnībā, tomēr, to skaitu var mazināt, veicot efektīvus muitas kontroles pasākumus. Tādējādi, diplomdarba objekts ir pasākumi muitas kontroles uzlabošanai konvencijas ietvaros. Priekšmets ir muitas kontroles pasākumi Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs. Diplomdarba mērķis ir salīdzināt Latvijas muitas un Eiropas Savienības dalībvalstu muitas kontroles pasākumus un sniegt priekšlikumus muitas kontroles pilnveidošanai Latvijā. Lai sasniegtu mērķi, diplomdarbā ir noteikti šādi uzdevumi: izpētīt konvencijas būtību, aizsargājamo īpatņu pārvietošanas ierobežojumu ekonomisko aspektu, Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanu aizsargājamo augu un dzīvnieku jomā, kā arī izpētīt un salīdzināt Eiropas Savienības dalībvalstu un Latvijas muitas kontroles pasākumus konvencijas ietvaros un sniegt priekšlikumus muitas kontroles pilnveidošanai Latvijā. Diplomdarbs sastāv no 84 lapaspusēm, kurās ietilpst 10 attēli, 2 tabulas, 4 pielikumi. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti teorētiskie avoti, normatīvie akti, Valsts ieņēmumu dienesta nepublicētie materiāli, statistiskie dati.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles pasākumi CITES Konvencijas ietvaros
Atslēgas vārdi angļu valodā Measures of Customs Control within the Framework of CITES
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 14:39:25