Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana mazos un vidējos pakalpojumu uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring of Sustainable Development in Small and Medium Companies of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.prof.J. Zvanītājs
Recenzents Dr.sc.ing.,doc. G. Kozaka
Anotācija Pastāv sabiedrības uzskats, ka korporatīvā sociālā atbildība ir tikai papildus izmaksas un ir domāta tikai tiem uzņēmumiem, kuriem ir brīvie līdzekļi. Taču šis uzskats, pēc autores domām, ir maldīgs. Sociālās rūpes par saviem darbiniekiem nodrošina uzņēmuma konkurētspējas palielināšanos, kas ļauj piesaistīt labus speciālistus. Maģistra darba mērķis ir novērtēt korporatīvās sociālās atbildības ietekmi uz darbiniekiem mazos un vidējos pakalpojumu uzņēmumos Latvijā. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas teorētiskās daļas un zinātniski praktiskās daļas. Analītiskajā daļā veikta uzņēmējdarbības aktualitātes izpēte Latvijā, noteiktas attīstības tendences pakalpojumu nozarēs, kā arī veikta pētāmā uzņēmuma darbības analīze. Otrajā daļā autore ir apkopojusi metodes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai un ir noteikusi darbinieku un darba devēja ietekmējošie faktori. Ir izstrādātas novitātes - konkurētspējīgās priekšrocības modelis, kam par pamatu ir jaunas pievienotās vērtības radīšana, un metodika, ar kuras palīdzību darba vidē iespējams ieviest korporatīvās sociālās atbildības principus mazo un vidējo pakalpojumu uzņēmumu ilgtspējas nodrošināšanai. Trešajā daļā, pamatojoties uz izstrādāto metodiku, tiek definēta problēma pētāmajā uzņēmumā un noteikts novitāšu elementu ekonomiskais ieguvums. Vadoties no iegūtajiem rezultātiem tiek izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai. Darbs sastāv no 92 lapām un 3 pielikumiem. Darbā izmantoti 36 attēli, 13 tabulas un 2 formulas.
Atslēgas vārdi Korporatīvā sociālā atbildība, mazie un vidējie uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate social responsibility, small and medium companies
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 12:05:49