Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārtikas ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Perfection of Operations of a Food Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
Recenzents Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma darbības organizēšanu, veikt uzņēmējdarbības efektivitātes novērtējumu, konstatēt uzņēmuma problēmas un izstrādāt priekšlikumus ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Diplomprojekts Pārtikas ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts ir izstrādāts uzņēmumam SIA Paula-3, kurš ražo kulinārijas un konditorijas izstrādājumus Līvānos, un savu produkciju realizē savos veikalos Līvānos un Preiļos un sadarbojoties ar Latgales veikaliem. Darba apjoms datorsalikumā ir 81. lapas, kas satur 24. tabulas, 30 attēlus un 9 formulas. Darbs sastāv no 53 bibliogrāfiskajiem avotiem. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā, projekta, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Diplomprojekta Analītiskā daļā apskatīta nozares situācija valstī, tiek veikts uzņēmuma vispārīgs apraksts, tā darbība, atrašanās vieta, tiek noteikti galvenie uzņēmuma konkurenti, piegādātāji. Šajā nodaļā tiek apskatīta uzņēmuma finansiālā situācija, tiek konstatētas galvenās uzņēmuma darbības problēmas. Diplomdarba otrā Projekta daļā tiek veikts ražošanas procesa pilnveidošanas plāns, tiek plānota kafejnīcas atvēršana uzņēmuma piederošajās telpās, tiek prognozētas izmaksas, kuras radīsies atverot kafejnīcu, kā arī tiek prognozēti ieņēmumi. Šajā nodaļā tiek aplūkots uzņēmuma sortiments, tiek noteikta tās produktu grupa, kura uzņēmumam nes vislielāko labumu. Tiek plānota sadarbības uzsākšana ar lielveikalu tīklu ķēdi SIA Maxima Latvija, kas varētu veicināt uzņēmuma neto apgrozījuma palielināšanos. Šajā nodaļā tiek apskatīti varianti, kā uzņēmums SIA Paula-3 palielināt savu atpazīstamību. Diplomdarba trešā Tehnoloģiskā daļā darba autore izstrādā SIA Paula-3 mājas lapu, kas tiek izveidota programmā Microsoft Office FrontPage. Mājas lapa veidota izmantojot fotogrāfijas, attēlus, tabulas, rakstisku informāciju, kas savienota kopējā uzskates materiālā, kas dod daudzpusīgu informāciju par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem. Darba aizsardzības daļā tiek apskatīta darba aizsardzības sistēma, tiek noteikti galvenie riski, kuri varētu rasties uzņēmumā. Šajā nodaļā tiek meklēti risinājuma varianti, kā mazināt iespējamos riskus, tiek noteiktas iespējamās izmaksas šo risku mazināšanai. Diplomprojekta piektā Grafiskā daļa kalpo kā uzskates materiāls par galvenajiem darba rezultātiem un secinājumiem. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Pārtikas ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Perfection of Operations of a Food Manufacturing Company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 23:37:54