Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Planning of promotion activities in a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Linda Lilje-Jurķe Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.lekt. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms: 57 lappuses, tika izmantoti 21 informācijas avoti, iekļauti 15 attēli un 17 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, periodiskie izdevumi, kā arī interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ikviena mūsdienīga uzņēmuma mērķis ir ienākumu maksimizācija, un lai sasniegtu šo mērķi ir nepieciešams izstrādāt stratēģiju preču virzīšanai tirgū. Darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, kurā ir apskatīta virzīšanas būtība un nozīme, virzīšanas veidi un to salīdzinājums un virzīšanas pasākumu plānošanas process, kā arī no pētījumu un aprēķinu daļas, kurā iekļauts uzņēmuma raksturojums, nozares analīze, konkurences analīze, uzņēmuma SVID analīze. Šīs daļas nobeigumā tika izvērtēta virzīšanas pasākumu efektivitāte. Nobeigumā izdarīti secinājumi, izejot no darbā veiktajiem plānošanas pasākumiem un norādīts bibliogrāfiskais saraksts, kur var redzēt izmantoto grāmatu sarakstu un citus resursus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lilje-Jurķe L. Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I.- Datorsalikums.- Rīga: RTU,2012.- 57 lpp.
Atslēgas vārdi Virzīšanas pasākumu plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Planning of promotion activities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 21:13:13