Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Service company"s performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.T.Kravčuka
Anotācija Darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darba apjoms ir 73. lappusem, tajā ietilpst 37. tabulas un 18. attēli. Darba mērķis ir pilnveidot uzēmuma darbību, izstrādājot trīs projektus darbības uzlabošanai. Lai sasniegtu šo mērķi darba autors izvirza vairākus uzdevumus:veikt uzēmuma finanšu radītāju analīzi, novērtēt uzēmuma iekšējo struktūru, veikt uzēmuma konkurentu analīzi, noteikt uzēmuma vājas puses, izstrādāt uzēmuma pilnveidošanas projektus. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskas daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskā daļa tiek veikta uzēmuma darbības analīze laika perioda no 2009. gada līdz 2011.gadam ieskaitot. Tika veikta SVID analīze; konkurences analīze; uzēmuma darbības efektivitāti raksturojošo rādītāju analīze; finanšu radītāju analīze. Šajā daļa tiek atklātas esošas problēmas un piedāvāti trīs iespējamie risinājumi. Projektu aprēķinu daļa tika izstrādāti trīs projekti, kuri palīdzes uzlabot uzēmuma darbību. Pirmais projekts ir aptaujas veikšana ar nolūku noskaidrot esošo pakalpojumu kvalitāti, uz kuras rezultātiem darba autors izdarīja secinājumus, ko uzēmumā ir nepieciešams vel uzlabot. Otrais projekts ir jaunas darbavietas izveidošana, kura ļaus paātrināt projektu nodošanu. Trešais ir optimālas cenas izstrādāšanas projekts, ar kuru palīdzību tiek noteikta optimāla pakalpojumu cena un tiek salīdzināta ar konkurentu cenām. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta prognoze, kadi tiks sagaidīti ieēmumi no personāla atlases pakalpojumu pārdošanas, 2012.gada. junijam, julijam un augustam. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek veikta risku analīze, ar kuru ikdiena sastopas uzēmuma darbinieki. Un tiek piedāvāti risinājumi tas samazināšanai. Grafiskā daļa sastāv no bakalauranta patstāvīgi veikta darba grafisko attēlojumu, sastāv no aptauju rezultātiem, grafiķiem un tabulām. Diplomdarba nobeigumā tiek izdarīti secinājumu un priekšlikumi balstoties uz paveikto darbu.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Services Companys performance improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 02:21:34