Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Būvuzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing business performance efficiency in a construction company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc. J.Mežiels
Recenzents Mg.oec., M.Strādere
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt – būv¬uz¬ņē¬mu¬ma saim¬nie¬cis¬kās dar¬bī¬bas efek¬ti¬vi¬tā¬tes pa¬aug¬sti¬nā¬ša¬nas pro¬jektu. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Analītiskajā daļā aprakstīti galvenie uzņēmuma darbības virzieni, veikta kapitālsabiedrības SVID analīze, kā arī veikta tirgus izpēte un analīze. Aprēķinu daļā aprakstītas pakalpojumu ieviešanas iespējas, darbinieku amata pienākumu un darba algas optimizācija, veikti finansiālie aprēķini un paskaidrojumi. Tehnoloģiskā daļā excel vidē aprēķināti likviditātes, rentabilitātes un aprites rādītāji. Veikta kapitālsabiedrības maksātnespējas novērtēšana un aprēķināti bankas procenti kredita izsniegšanas un dzēšanas grafikam. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta darba aizsardzības analīze un izveidots preventīvo pasākumu plāns ar izdevumiem. Grafiskā daļā diagrammu un tabulu veidā izveidoti dažādi rādītāji no katras diplomprojekta daļas. Galvenais secinājums, kas radās veicot diplomprojektu – kapitālsabiedrības kredītsaistības bja tik lielas, ka pat ieviešot jaunus pakalpojumus nebūtu iespējams novērst bankrotu. Diplomprojekta apjoms ir 67.lpp., darbā ievietotas 20 tabulas, 11 attēli un 6 pielikumi. Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām. Diplomprojekta izstrādē izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing business performance efficiency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2012 17:47:45