Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Loģistikas ķēdes izveide un sadales centra projektēšana starptautisko sauszemes kravu pārvadājumu nodrošināšanai
Nosaukums angļu valodā Creation of a Logistics Chain and Design of a Distribution Centre for International Road Transport Operations
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Docents Mihails Larins
Recenzents Docents Viktors Feofanovs
Anotācija Bakalaura darbs „Loģistikas ķēdes izveide un sadales centra projektēšana starptautisko sauszemes kravu pārvadājumu nodrošināšanai” ir izstrādāts, lai izvēlētos efektīvāko kravu pārvadājumu veidu starptautiskajos kravu pārvadājumos dotajā maršrutā, kā arī veiktu atvesto kravu sadali tālāknosūtīšanai pēc iespējas funkcionālāk optimizētā sadales centrā. Darba izstrādes procesa galvenie uzdevumi ir kravas pārvadājuma situācijas modelēšana konkrētā maršrutā, kas iespējami pietuvināts reālam notikumam kompānijā „N”. Pēc situācijas modelēšanas notiek pārvadājuma veida izvēle pēc kritērijiem laiks un izmaksas. Otrs galvenais uzdevums ir pienākušo preču sadales centra tehnoloģisko zonu noteikšana un darba procesu optimizācija, pārdalot operācijas tehnoloģiskajās zonās. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām, kur 1. un 2. nodaļā veikta teorijas analīze par transporta veida izvēles kritērijem to pozitīvajām un negatīvajām īpašībām, procesiem sadales centrā un loģistika ķēdes elementiem, kas ir vietējās piegādes. 3. nodaļā veikts nepieciešamo darba drošības noteikumu apraksts. 4. nodaļa sastāv no konkrēta maršruta pārvadājumu modelēšanas, kur salīdzināta pārvadājuma veikšana tikai pa sauszemi ar pārvadājuma veikšanu daļēji pa jūru ar autotransportu. 5. nodaļas ietvaros veikta preču sadales centra projektēšana, ietverot tajā sadales centra tehnoloģisko zonu aprēķinu, tā pielāgošanu konkrētiem kravu pārstrādes apjomiem un nepieciešamo mehanizācijas līdzekļu izvēli. Darba autors ir secinājis, ka multimodālā transportēšanas veida izvēle dotajā maršrutā ir ir izdevīga preču piegādes alternatīva tikai autotransportam un tā ir efektīva, ja pirms tam notiek pārvadājuma modelēšana un aprēķins pēc noteiktiem trasporta veida izvēles kritērijiem. Sadales centrā notiekošo operāciju optimizācija, izvēloties pārdalīt tehnoloģisko zonu funkcijas, arī ir efektīvs veids, kā samazināt kopējās izmaksas šajā loģistikas ķēdes posmā. Darba kopapjoms ir 67 lpp, tajā ir 17 attēli, 11 tabulas un 31 formula, darba izstrādei izmantoti 22 literatūras un elektroniskie avoti, kā arī 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi Logistikas kede, Sadales centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistic Chain, Distribution Center
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 16:35:18