Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas priekšrocību izstrāde reklāmas aģentūrai
Nosaukums angļu valodā Development of the Competitive Advantage for Advertising Agency
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs M.Ešmits
Recenzents I.Eglīte
Anotācija Abstract (in Latvian) Darba nosaukums ir Konkurētspējas priekšrocību izstrāde reklāmas aģentūrai. Darba galvenais mērķis ir atrast vispiemērotāko biznesa modeļa un organizācijas struktūras kombināciju, lai noteiktu konkurētspējas priekšrocību reklāmas aģentūrai. Kā galvenie informācijas avoti kalpoja gan uzņēmuma iekšējie materiāli, gan dažādu teoriju izpēte un pielietošana praksē, internetā pieejamo resursu izpēte, gan statistikas datu analīze un anketēšana. Darbs strukturēts 6 pamatnodaļās. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti ārējās un iekšējās analīzes modeļi, kā arī neliels ieskats tiek vērsts uz pamatkoncepcijām par zīmolvedību. Tāpat autore iesaka, kuri modeļi vai to kombinācijas būtu vispiemērotākās, lai nonāktu līdz konkurētspējas priekšrocību atklāšanai. Darba izpētes daļā tiek apskatīts pētāmais uzņēmums ESM GROUP, pielietojot piemērotākās teorijas praksē. Tai skaitā tiek veikta gan uzņēmuma ārējās, gan iekšējās vides analīze un no izdarīti secinājumi par vides galvenajiem ietekmējošajiem faktoriem. Tālāk tiek apskatīti anketēšanas un mārketinga profesionāļu interviju rezultāti, kas atspoguļo respondentu uzskatus par ESM GROUP atpazīstamību un atklāj kritērijus, kuri ir svarīgi reklāmas aģentūras, kā sadarbības partnera, izvēlē. Pēc izpētes daļas seko autora ieteikumi, lai uzlabotu un noteiktu pamatnostādnes konkurētspējas atrašanai. Ieviešanas daļā ieteikumi tiek izstrādāti praksē, kā arī darba rezultātā tiek atklātas reklāmas aģentūras konkurētspējas priekšrocības. Darba nobeigumā tiek uzskaitītas galvenās atziņas. Darbā ir iekļautas 15 tabulas, 19 attēli, kā arī 3 pielikumi. Darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi reklāma, marketings, konkurētspējas noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā advertising, marketing, competitive advantage
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2012 09:43:32