Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Vides tālizpētes attīstības iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Development capabilities of environmental remote sensing"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Normand
Recenzents H.Baranovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt vides tālizpētes attīstības tendences un tās sniegtās iespējas izmantošanai Latvijā. Maģistra darba uzdevumos ietilpst: apskatīt tālizpētes principus – vēsturi, sensorus, datu pieejamību un programmatūras. Apskatīt ievērojamākās kosmisko pētījumu aģentūras un Zemes novērošanas misijas, tai skaitā Sentinel. Izpētīt Latvijas sadarbības iespējas ar Eiropas Kosmosa aģentūru, kā arī vides tālizpētes izmantošanas iespējas Latvijā. Darba aktualitāte saistāma ar jauno kosmosa tehnoloģiju sniegtajām iespējām nodrošināt ātru un efektīvu rezultātu. Tā kā Latvija ir viena no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad tai saistošas ir Eiropas aktivitātes tālizpētes jomā. Aktuāls ir jautājums arī par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru. Darbā sniegts ieskats vides tālizpētes attīstības vēsturē un tālizpētes pamatos. Apskatīti aktīvās un pasīvās tālizpētes sensori, to darbības princips, kā arī mikroviļņu radaru polarizācijas veidi. Izklāstīti jaunās tālizpētes metodes, izmantojot bistatisko GNSS signālu atstarošanos, pamati, tās izmantošanas iespējas un priekšrocības. Sniegts tālizpētes datu raksturojums un analizēti to galvenie izšķirtspējas raksturlielumi un atšķirības. Izpētīta bezmaksas tālizpētes datu pieejamība, komerciālās un nekomerciālās datu apstrādes programmatūras un to piedāvātās iespējas. Apskatītas pasaules kosmosa aģentūras, kas darbojas tālizpētes jomā, un to izstrādātās Zemes novērošanas misijas. Latvijas mērķis ir kļūt par Eiropas Kosmosa aģentūras sadarbības valsti un nākotnē – dalības valsti, tādējādi lielāks ieskats dots Eiropas Kosmosa aģentūras darbībā, tās Zemes novērošanas programmās un misijās. Aprakstītas Latvijas sadarbības iespējas, sadarbības jomas un Latvijas ieguvumi no dalības Eiropas Kosmosa aģentūrā. Veikts pētījums par tālizpētes datu izmantošanu dažādās Latvijas iestādēs, tajās izmantoto datu veids un mērķis. Analizētas vides tālizpētes attīstības un datu izmantošanas iespējas Latvijā. Maģistra darbā ir 115 lapas, 36 attēli, 9 tabulas un 154 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi tālizpēte, vides tālizpēte, Eiropas Kosmosa aģentūra
Atslēgas vārdi angļu valodā remote sensing, environmental remote sensing, European Space Agency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2012 17:07:17