Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „SIA „Šlokenbeka” gada pārskatu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Annual Report in "Shlokenbeka” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir SIA „Šlokenbeka” gada pārskatu analīze. Diplomdarba mērķis veikt autoceļu būves uzņēmuma finanšu analīzi, konstatēt iespējamās problēmas finanšu pārvaldībā un izstrādāt priekšlikumus to novēršanai, noteikt uzņēmuma attīstības gaitu un iespējamos virzienus un perspektīvas Latvijas tirgū. Par pētījuma objektu tika izvirzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šlokenbeka”. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma SIA „Šlokenbeka” gada pārskatu analīze. Šajā darbā tiks analizēts ceļu būves uzņēmuma SIA „Šlokenbeka” gada pārskati par 2008., 2009. un 2010. gadu. Šis darbs sastāv no četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta finanšu analīzes būtība un loma uzņēmējdarbībā, kā arī raksturoti finanšu analīzes rādītāji. Otrajā nodaļā tikta sniegta informācija par SIA „Šlokenbeka” vispārīgo raksturojumu, darbības aprakstu, uzņēmuma organizatorisko struktūru, kā arī iekšējās un ārējās vides ietekmējošo faktoru analīze. Trešajā nodaļā tika veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze. Izmantojot dažādas finansiālo rādītāju formulas tiek veikti aprēķini, tādi, ka likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes un aktivitātes rādītāji bet ceturtajā nodaļā izstrādāti priekšlikumi finansiālā stāvokļa uzlabošanai, kā arī izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Kopējais diplomdarba apjoms ir 66 lappuses, neskaitot 9 pielikumus. Darbs satur 25 tabulas un 11 attēlus. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 26 informācijas avoti, tādi kā mācību grāmatas, LR likumi, elektroniskie resursi, uzņēmuma finanšu pārskati un citi.
Atslēgas vārdi Finanšu analīze, likviditāte, rentabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial Analysis, profitability, liquidi.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 14:13:04