Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Investīciju projekts ražošanas jaudas palielināšanai uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Investment Project for Enlarging of Production Capacity in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs doc.(prakt.), Mg.oec. J.Jakubāne
Recenzents doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors ir RTU 2 kursa students Ansis Silnieks. Maģistra darbs ir izstrādāts par tematu „Investīcijas projekts ražošanas jaudas palielināšanai uzņēmumā”. Darba pētīšanas objekts ir uzņēmums SIA „NORCON”, kurš nodarbojas ar metāla konstrukciju, tai skaitā, enkuru un savienojuma plākšņu ražošanu. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt investīcijas piesaistes iespējamību ražošanas jaudas palielināšanai uzņēmumā. Diplomdarba kopējais lapu skaits ir 94 lappuses. Darbā ir sastādītas 23 tabulas, attēloti 19 attēli, izmantotas 15 formulas un rakstot darbu izmantoti 35 literatūras avoti. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām – analītiskās, lietišķās pētījumu un projekta daļas. Analītiskajā daļā apskatīts rūpniecības un zivsaimniecības nozare Latvijā, uzņēmējdarbības vide, darba spēka resursi un metālapstrādes nozare Liepājā, akvakultūras stāvoklis Pasaulē, Pasaules lielākās akvakultūras kompānijas, akvakultūras nozares nākotnes perspektīvas un finansiālo rādītāju novērtēšanas metodes. Lietišķajā pētījuma daļā tika analizēts uzņēmums SIA „NORCON”, tai skaitā, uzņēmums apskatīts vispārīgi, analizēta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, pamatlīdzekļi, uzskaites sistēmas, aprēķināti un analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji. Projekta daļā detalizēti aprakstīts investīcijas projekts, aprēķināta investīcijas projekta naudas plūsma un izmantojot tradicionālās investīciju novērtēšanas metodes novērtēts investīcijas proejets. Maģistra darba mērķis tika sasniegts, izstrādāts, izanalizēts un novērtēts investīcijas projekts, sniegti pamatoti priekšlikumi tās uzņēmuma ražošanas jaudas palielināšanai.
Atslēgas vārdi Ansis Silnieks_maģistra darbs_"Investīciju projekts ražošanas jaudas palielināšanai uzņēmumā"
Atslēgas vārdi angļu valodā Ansis Silnieks_master work_"Investment Project for Enlarging of Production Capacity in a Company"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 09:03:40