Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Fizisko personu izvairīšanās no nodokļu nomaksas problēmas un risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Problems and Solutions for Natural Persons Tax Evasion”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu „Fizisko personu izvairīšanās no nodokļu nomaksas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba tēmas izvēli noteica lielais ēnu ekonomikas īpatsvars, kas ir lielākā problēma budžeta deficītam un visai tautsaimniecības attīstībai. Darbā tiek apskatīts fizisko personu nodokļu maksājumu būtība, kā arī būtiskākie maksātie nodokļi, tie ir, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tāpat tiek apskatītas ienākumu deklarēšanas iespējas. Savukārt lielāko darba daļu aizņem apraksts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un to atbildība likuma priekšā. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, darba ietvaros tiek veikts neliels pētījums par sabiedrības līdzdalību un viņu attieksmi pret šo būtisko problēmu, kas grauj visu valsts tautsaimniecības attīstību. Tāpat tiek sniegti būtiskākie priekšlikumi šo problēmu risināšanai un uzlabošanai. Maģistra darba izstrādāšanai ir noteikts maģistra darba pētījumu objekts – fizisko personu izvairīšanās no nodokļu nomaksas, maģistra darba pētījumu priekšmets – izvairīšanās no nodokļu samaksas tiesiskais regulējums. Maģistra darba mērķis ir izpētīt fizisko personu izvairīšanās no nodokļu nomaksas problēmas un dot iespējamos risinājumus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Analizēt izvairīšanos no nodokļu nomaksas novēršanas aktualitāti; 2. Apzināt tiesību aktus, kas reglamentē fizisko personu atbildību nodokļu nomaksas jautājumos Latvijā; 3. Izvērtēt un salīdzināt pasaules, Eiropas un Latvijas fizisko personu atbildību pret nodokļu nomaksas tiesisko regulējumu; 4. Identificēt nepilnības fizisko personu izvairīšanos no nodokļu nomaksas tiesiskajā reglamentācijā; 5. Izdarīt secinājumus, izteikt priekšlikumus un iespējamos risinājumus, kas novērstu trūkumus nodokļu iekasēšanas jautājumos. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, kur zem katras daļas ir vismaz divas vai trīs nodaļas. Darba kopējais apjoms ir 90 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 28 attēli un 7 tabulas, kā arī 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi fiziska persona, izvairīšanās no nodokļu nomaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā natural person, tax evasion
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 18:14:06