Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA "Agera" produktu pārdošanas apjoma palielināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for increasing sales in SIA "Agera"”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., lekt. T.Ovčiņņikova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „SIA Agera produktu pārdošanas apjoma palielināšanas projekts”. Darba kopējais apjoms ir 66 lappuses, kur ietvertas 34 tabulas, 26 attēli un 20 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā aprakstīts SIA Agera darbības raksturojums, organizatoriskā shēma, atalgojuma sistēma, kā arī sniegto pakalpojumu apraksts. Veikta telekomunikāciju tirgus un konkurentu analīze. Šīs daļas noslēgumā apkopoti un analizēti SIA Agera finanšu rādītāji un SVID analīze par uzņēmuma darbību kopumā, lai izvirzītu trīs virzienus pārdošanas apjoma palielināšanai. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti pārdošanas apjoma palielināšanai - pārdošanas aģentu skaita palielināšanas projekts, telemārketinga nodaļas izveides projekts un plānošanas nodaļas izveides projekts. Katra projekta nobeigumā ir tā finansiālais pamatojums un izvērtējums vai projektu ir vērts akceptēt. Šo daļu noslēdz kopsavilkums, kurā analizēts pārdošanas apjoma pieaugums pēc autores piedāvāto projektu realizēšanas. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta SIA Agera klientu datu bāze. Datu bāze sastāv no divām daļām. Tiek aprakstīts, kā dati tiks ievadīti, to apstrādes iespējas un analīze, kuru var veikt pamatojoties uz datu bāzes pieejamo informāciju. Darba un dabas aizsardzības daļā apkopoti darba vides riski un veikts darba vietas novērtējums SIA Agera biroja telpās, kā arī izstrādāts pasākumu plāns risku pakāpes samazināšanai. Diplomprojekta grafiskajā daļā ietverts autores patstāvīgi veiktais darbs, kurā apkopoti projektēšanas gaitā iegūtie rezultāti tabulu, grafiku un attēlu veidā. Darba izstrādāšanai izmantoti elektroniskie resursi un uzņēmuma nepublicētie materiāli, kā arī projekta novērtēšana veikta pēc profesionālās biznesa ekonomikas un datormācības literatūras.
Atslēgas vārdi Pārdošanas apjoma palielināšana, tiešā pārdošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Increase in sales, direct sales
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 17:24:29