Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas prakse Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ”Practice of Real Estate Tax Accommodation in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Gode, TSI asoc.profesore
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Darba mērķis ir uz teorētisko, likumdošanas un praktisko datu pamata veikt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas problēmu analīzi, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus nodokļa piemērošanas pilnveidošanai. Darba pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas prakse Latvijā. Darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa teorētiskos aspektus, piemērošanas principus, atvieglojumus, soda sankcijas u.c.; Izanalizēt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dažādu Latvijas reģionu pašvaldībās un tā daļu pašvaldību budžetos; Izvērtēt izmaiņas nekustamā īpašuma nodoklim 2012. gadā atsevišķās Latvijas pašvaldībās; Apskatīt tādus jautājumus, kā: uzņēmējdarbības reģionālo specifiku, VID un uzņēmēju attiecības, informācijas pieejamību par nekustamā īpašuma nodokli, uzņēmēju prasmes izmantot un iegūt informāciju, par reģistrēšanos kā nodokļa maksātājam, nodokļa samērīgumu, soda sankcijām, sadarbību ar pašvaldībām nodokļu atvieglojumu jautājumā, u.c. Darbā tiek izmantotas tādas pētījuma metodes kā, kvantitatīvā pētījuma metode- anketēšana, aptaujājot 100 respondentus, uzņēmējus, kā arī statistiskā datu analīze, atklājot un ļaujot izpētīt uzņēmēju viedokli pret nekustamo īpašumu un tā piemērošanu, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa svarīgumu pašvaldību budžetos. Darbā ir Ievads un 3 nodaļas, 30 attēli, 9 tabulas, viena formula un viens pielikums, darbs sastāv no 73 lpp. Ekonomiski izdevīga vieta uzņēmējdarbībai iespējams ir neizdevīga tieši dēļ lielā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas apjoma, diemžēl tā ir problēma šodien mūsu valstī, jo vēlme palielināt pašvaldību budžetu ne vienmēr iespaido pozitīvi valsts uzņēmējdarbību. Ņemot vērā, ka valsts vēl joprojām atkopjas no krīzes sekām, uzņēmēji ir īpaši jūtīgi pret šīm nodokļu izmaiņām, tādēļ ir ļoti svarīgi izvērtēt kādos apmēros mainīt nodokļa likmi, kā izlīdzināt pašlaik šo tik nevienmērīgo nodokļa slogu, un kam patiešām piešķirt nodokļa atvieglojumus, lai pēc iespējas mazāk ciestu abas puses: gan valsts, gan pašvaldības, gan Latvijas iedzīvotāji. Tieši tādēļ šis jautājums šobrīd ir ļoti aktuāls.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas prakse Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Practise of Real Estate Tax Accommodation in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2012 21:50:17