Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ražošanas procesu plānošana un organizēšana uzņēmumā SIA „Prometal Group””
Nosaukums angļu valodā „Planning and organization of production processes in the company„Prometal Group”Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba autors: Sintija Vintere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.oec. V. Jurēnoks Bakalaura darba temats: „Ražošanas procesu plānošana un organizēšana uzņēmumā SIA „Prometal Group”” Bakalaura darba apjoms: 66 lpp, 21 tab., 14 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: informācija no uzņēmējdarbības un ekonomikas zinību mācību grāmatām, interneta un biznesa laikrakstiem, kā arī uzņēmuma iekšējie dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autors veica SIA „Prometal Group” ražošanas procesu plānošanas un organizēšanas analīzi, detalizēti apskatot tieši lāzregriešanas pakalpojuma ražošanas procesu. Tika novērtēti uzņēmuma galvenie finanšu rādītāji, kā arī aprēķināti ekonomiskās efektivitātes un rentabilitātes rādītāji un dots to novērtējums. Balstoties uz veikto analīzi, ir noteiktas ražošanas procesu plānošanas un organizēšanas pilnveidošanas iespējas, kas veicinātu uzņēmuma tālāko attīstību un ekonomisko izaugsmi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vintere S. Ražošanas procesu plānošana un organizēšana uzņēmumā SIA „Prometal Group”: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs V. Jurēnoks – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 66 lpp.
Atslēgas vārdi razosana, ekonomika, metalapstrade
Atslēgas vārdi angļu valodā production, economics, metalworking
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2012 10:34:39